Revisionsfirmaet Jan Kristensen, Registreret Revisionsanpartsselskab

Jan Kristensen
Transformervej 29
2860
Søborg

Find på kort

Registreret revisionsfirma i Herlev

Telefon:
7022 7236
Admin type:
Reg. revisor

Services

Revision
Fakturalayout
Bogføring
Lønadministration

e-conomic customers

26-100 kunder

Lidt om os:

Vi er to registrerede revisorer, Jan Kristensen og Steen Storm Winther. Desuden beskæftiger vi seks medarbejdere med forskellig relevant uddannelse og erfaring. Vi kan tilbyde fordelene ved det lille firma med den personlige kontakt og engagement, og der er altid nogen, der tager telefonen og kan hjælpe dig videre, når en sag kræver det. Vi lægger vægt på at give vore kunder en god service og en professionel og individuel rådgivning på et fagligt højt niveau til konkurrencedygtige priser.

Hvad kan vi tilbyde?

•Regnskabsudarbejdelse Udarbejdelse af årsrapporter samt indkomst- og formueopgørelser til brug overfor myndigheder og kreditgivere. Udarbejdelse af perioderegnskaber efter virksomhedens behov. •Revision For aktie- og anpartsselskaber, der efter lovgivningen skal have deres årsrapport revideret af en offentligt godkendt revisor, udfører vi revisionen. Også for foreninger og andre, der ønsker årsrapporten revideret, udfører vi revision. •Skat Opgørelse af skattepligtig indkomst samt udarbejdelse af selvangivelser. Optimal skatteplanlægning, herunder anvendelse af virksomhedsordningen/kapitalafkast-ordningen for selvstændige erhvervsdrivende, hvis det er fordelagtigt. Beregning af skattemæssige konsekvenser. Assistance ved besvarelse af henvendelser fra skattemyndighederne og ved skattesager. •Bogføring Edb-bogføring for virksomheder på vores edb-anlæg. Assistance i forbindelse med virksomhedens egen bogføring, fx i e-conomic, herunder hjælp til kontoplaner og afstemning. Lønadministration. •Budgettering Udarbejdelse af budgetter på grundlag af virksomhedens oplysninger og forventninger til brug for kreditgivning hos bank eller hos andre långivere. •Rådgivning, herunder assistance ved opstart og omstruktureringer Skattemæssig og økonomisk rådgivning. Herunder fx rådgivning ved start af virksomhed, beslutning om selskabsform, virksomhedsomdannelse og rationalisering. Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber. Forhandlinger med bank, skattemyndigheder og andre relevante myndigheder mv.

Hvilke kundetyper er blandt vore kunder?

Vores kunder er primært erhvervsvirksomheder, der typisk er organiseret som: •Enkeltmandsvirksomheder: •Interessentskaber •Iværksætterselskaber •Anpartsselskaber •Aktieselskaber •Fonde På vores hjemmeside findes en liste med et bredt udvalg af de mange brancher, som vi gennem vores kunder har kendskab til. Listen er dog ikke udtømmende og udvikler sig løbende. Vi servicerer også andre kundetyper: •Foreninger fx. andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, faglige foreninger

Hvordan finder du os?

Kontakt os på telefon 70 22 72 36 eller send en mail til revisor@accountant.dk.