Kvist & Jensen - Hadsund

Stinne Velling
Ringvejen 8
9560
Hadsund

Find på kort

Kvist & Jensen A/S

Telefon:
98 58 16 22
Admin type:
Statsaut. revisor

Services

Projektstyring
Lagerstyring
Revision
Fakturalayout
Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

101+ kunder

Statsautoriserede revisorer

Vi er et lokalt statsautoriseret revisionsfirma med afdelinger i hele østjylland. På vores hjemmeside finder du relevant materiale vedrørende budgetter, bogføring, regnskaber og skat m.m.

Idégrundlag

Udover at yde en personlig rådgivning er det vort idégrundlag, at vi til stadighed skal have de nødvendige ressourcer til at yde en højt kvalificeret indsats indenfor regnskabsmæssig assistance, revision, skatterådgivning og -planlægning, økonomisk rådgivning, herunder etablering af virksomhed, investering samt rekonstruktion. Vi har valgt at forblive uafhængige af de store udenlandsk dominerede revisionsfirmaer og i stedet lægge vægt på service og personligt engagement i vore kunders forhold. Gennem samarbejde med uafhængige skatteeksperter samt danske og udenlandske revisionsfirmaer har vi dog sikret os, at vi kan tilbyde alle specialfunktioner.

Samarbejde

Alle firmaets statsautoriserede revisorer er medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede revisorer (FSR), hvis formål bl.a. er at sikre, at medlemmernes arbejde udføres på et meget højt kvalitetsniveau gennem en foreningsbaseret kvalitetskontrol, omfattende kursusvirksomhed og ved udsendelse af alle nye relevante love m.v. Kvist & Jensen A/S er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en forening af selvstændige statsautoriserede revisionsfirmaer. Foreningens medlemmer omfatter 24 revisionsfirmaer fordelt over hele landet med i alt 240 statsautoriserede revisorer og cirka 1500 medarbejdere. Gennem dette medlemsskab samarbejder vi med det anerkendte skatterådgivningsfirma Revitax, og vi har hermed mulighed for specialrådgivning indenfor skat på højeste niveau samt for at føre skattesager helt til Højesteret.

Kvalitet

Det er et krav, at det enkelte medlemsfirma lever op til begrebet "god revisionsskik". Det indebærer, at alle arbejdsmetoder inden for revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet i revisionsfirmaet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne. [br][br]PRODUKTER[br] Alle revisionsfirmaets produkter er omfattet af krav til ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis årsrapporter, revisionsprotokollater og skattemæssige opgørelser. RevisorGruppen Danmarks sekretariat er sammen med det enkelte revisionsfirma ansvarlige for, at metoder og produkter udvikles, så disse altid er på højeste niveau. [br][br]KVALITETSSTYRING[br] Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer den interne kontrol, at intet produkt forlader revisionsfirmaet uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar. [br][br]KVALITETSKONTROL[br] Intern stikprøvekontrol i revisionsfirmaet sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Denne kontrol danner baggrund for interne møder, hvor der udveksles erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter. Anvendelse af vore arbejdsmetoder skal altid dokumenteres skriftligt. [br][br]EKSTERN KVALITETSKONTROL[br] Alle medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er underkastet såvel den obligatoriske offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet samt kvalitetskontrol af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Kvalitetskontrollen udføres hos det enkelte medlemsfirma med højst 4 års mellemrum. Såfremt der i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol konstateres fejl eller mangler hos et medlemsfirma, kan dette i sidste ende medføre eksklusion fra RevisorGruppen Danmark, ligesom alvorlige fejl og mangler kan medføre, at den underskrivende revisors beskikkelse tilbagekaldes. [br][br]FAGLIGE KURSER[br] I RevisorGruppen Danmark afholdes der løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og deres medarbejdere. Kurserne skal sikre, at alle til enhver tid er opdateret med den nyeste faglige viden.