DKadministration ApS

Dion Brockdorff
Åløkke Alle 5
5000
Odense C

Find på kort

Administrativ bistand

Telefon:
Admin type:
Administrationsbureau

Services

Projektstyring
Lagerstyring
Fakturalayout
Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

0-1 kunder

Økonomi- og ejendomsadministration

Bogføring

Vi arbejder udfra danske og internationale standarder og principper for regnskab og bogholderi, og sikrer dig korrekt grundlag for aflæggelse af regnskaber og momsindberetninger. Fremgangsmåde Vi aftaler sammen frekvensen for opdatering af dit bogholderi og hvordan du helst vil følge med - enten online eller periodiske personlige afrapporteringer. Du sender dine bilag til os enten ved mail, scanning eller post. Herefter håndterer vi resten. Alle løsninger kan sammensættes efter jeres behov. Vi arbejder med e-conomic som standardsystem, men er hjemmevante i alle gængse regnskabsprogrammer. •Finansbogholderi •Debitorbogholderi •Fakturering/opkrævninger •Rykkerprocedurer •Kreditorbogholderi •Leverandørbetalinger •Lønindberetning •Lønbogholderi •Afstemninger •Momsregnskab og indberetning

Regnskab

Vi udarbejder dine periode- og årsregnskaber og sikrer dig et korrekt og sagligt beslutningsgrundlag, så du bedst muligt kan drive din forretning. Fremgangsmåde Vi fremsender på baggrund af dine bogføringsdata et udkast til periode- eller årsregnskabet. Herefter vil vi have en personlig dialog omkring dit regnskab, som udover regnskabet altid indeholder en nøgletalsanalyse, sammenligningstal og evt. budgetopfølgning. Som en ekstra service samarbejder vi med din virksomheds revisor om udarbejdelse af årsrapporten efter endt regnskabsperiode. Har du behov for at få særskilte regnskaber for afdelinger og/eller projekter, herunder byggeri, leverer vi ligeledes dette. •Perioderegnskab •Årsregnskab •Månedregnskab •Kvartalsregnskab •Byggeregnskab •Afdelingsregnskab •Projektregnskab •Momsregnskab

Budget & likviditet

For at sikre overblikket over driften af din virksomhed, udarbejder vi, foruden bogføing og regnskaber, altid budgetter som styringsredskab for dig i dagligdagen. Budgettet er dit værktøj til på daglig basis at kunne følge med i din virksomheds indtægter og udgifter og derved danne basis for solide forretningsmæssige initiativer. Som en afledt effekt af budgetteringen, vil du også få et likviditetesbudget. Dette sikrer din virksomheds overblik over likviditetsudviklingen og hermed virksomhedens fremtidige økonomi. Fremgangsmåde Vi udarbejder på baggrund af dine seneste regnskaber et udkast til et budget for den kommende periode. Budgettet indeholder detaljerede beskrivelser af, hvilke forudsætninger, der er lagt til grund herfor og er baseret på en tæt dialog omkring dine forventninger til fremtiden. Efter forventningsafstemingen udarbejdes et endeligt budget, som du kan anvende til eget forbrug, dialog med banker, investorer etc. •Budget •Likviditetsbudget •Investeringsbudget •Statusbudget