Beierholm Køge - Statsautoriserede Revisorer A/S (GLB)

Andreas Sørup Jepsem
Fændediget, 13
4600
Køge

Find på kort

GLB REVISION kan hjælpe dig

Telefon:
56655252
Fax:
56 65 94 52
Admin type:
Statsaut. revisor

Services

Projektstyring
Lagerstyring
Revision
Fakturalayout
Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

101+ kunder
Vi vil være din foretrukne sparringspartner indenfor revision og rådgivning. Det sker via et tæt og fortroligt samarbejde, hvor vi involverer os og viser engagement.
GLB REVISION er en selvstændig og dansk ejet revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed. Vi er ca. 37 medarbejdere, heraf 5 statsautoriserede revisorer og 9 registrerede revisorer. Vi har kontorer i København og Køge og har skabt os en stærk position i vore lokale og regionale områder med gode kontakter til myndigheder, den finansielle sektor, advokater etc. Det giver os et fagligt stærkt og stimulerende miljø og rummer de kompetencer, som professionelle kunder forventer. Men det skal samtidig understreges, at vi aldrig vil være større, end vi kan være tæt på vores kunder og kende dem virkelig godt. Og ikke større end vi altid kan involvere os personligt og sætte alt ind, når det handler om kundernes fremdrift og udvikling. Vores værdier og holdninger har vi forsøgt at afspejle gennem vores enkle navn, GLB REVISION, der symboliserer den enkle tilgang til det grundige revisions- og rådgivningsarbejde, der skaber vækst og udvikling for vores kunder.

Medlem af RevisorGruppen Danmark & Internationalt samarbejde

Medlem af RevisorGruppen Danmark Vi er medlem af den landsdækkende revisorsammenslutning, RGD – RevisorGruppen Danmark. Sammenslutningen er en organisation med 22 mellemstore revisionsfirmaer som medlemmer. Disse medlemsfirmaer beskæftiger tilsammen ca. 1.500 medarbejdere, heraf 180 statsautoriserede revisorer. RGD udvikler IT-systemer, revisions- og regnskabsstandarder, afholder kursusvirksomhed for medlemsfirmaerne og sørger for løbende opdatering omkring ændringer såvel til revisionsvirksomhederne som deres kunder. Internationalt samarbejde Opgaver over landegrænser løser vi effektivt gennem vores veletablerede samarbejdsforbindelser i CH International.

Særlig skatterådgivning

Vi er medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax, hvor et hold af skatteeksperter er samlet, og vi kan i mere komplekse skatteopgaver og -spørgsmål trække på ekspertisen her og dermed tilbyde den bedste rådgivning og de bedste løsninger.