Konsulent- og rådgivn. firma Andreas Burgwald

Andreas Burgwald
Høybjergvej 71, Tønder
6261
Bredebro

Find på kort

Andreas N. Burgwald

Telefon:
74721803
Mobile:
20360375
Admin type:
Administrationsbureau

Services

Projektstyring
Lagerstyring
Revision
Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

26-100 kunder

Konsulent- og rådgivningsopgaver af enhver art

”Jeg tilbyder rådgivning og kontorassistance til mindre og mellemstore virksomheder på freelance-basis med speciale i økonomi, administration og projektstyring."

Iværksætteren

Når man har fået ideen om at starte egen virksomhed er der ofte mange uafklarede spørgsmål omkring personlige overvejelser, praktiske forhold, forretningsplan, finansiering, økonomi, markedsføring mv. hvor sparring vil være påkrævet. Jeg har netværket og forudsætningerne til denne form for assistance.

Bogføring & administration

Ofte er der i mindre og mellemstore virksomheder ikke etableret en egen bogholderifunktion. Der ses mange gange at der her er behov for assistance. Jeg assisterer Dem med at finde den rigtige forretningsgang hertil, og der iscenesættes rutiner og afrapporteringer, som er individuelt tilpasset Deres virksomhed. Indberetninger og kendskab til nationale og europæiske momsregler, momsrefusion, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, grønne afgifter, punktafgifter, div. refusionsordninger er ved eget bogholderi påkrævet. Jeg assisterer Dem gerne herved, så de er trygt kan koncentrere Dem om det der vigtigere.

Driftsrapporter og årsregnskab

Alt efter det individuelle behov i virksomheden kan årsregnskabet, der skal udarbejdes årligt, nemt suppleres med månedlige eller kvartalsvise drifterapporter eller periodeopgørelser. E-conomic har hertil formidable redskaber, som gør en smidig regnskabrapportering nemmere. I modsætning til mange andre revisionskontorer anvender jeg ved udarbejdelse af det årlige skatteregnskab en forenklet metode i forbindelse med den praktiske håndtering af regnskabsdata. Kort fortalt går det ud på at jeg ud fra virksomhedshedens bogføring der, trækkes i eks. e-conomic udarbejder skatteregnskabet med nogle få skattemæssige omposteringer. Gevinsten herved er til at få øje på: Driftsregnskabet behøves ikke importeret/indtastet i revisionskontorets it-system. Den deciderede implementering, samt at foretage skattemæssige korrektioner bliver herefter nem. Skatteregnskaberne indeholder alle de informationer, som myndigheder og samhandelspartnere påkræver.