REVISORHUSET godkendte revisorer a/s

Claus Nielsen
Ravnsøvej 52, 1
8240
Risskov

Find på kort

Revisor til dit behov - RevisorHuset

Telefon:
70 25 77 10
Fax:
70 25 07 10
Admin type:
Reg. revisor

Services

Revision
Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

101+ kunder
Søger du en dygtig, fleksibel revisor? En revisor, som er der for dig, og hvor din mening tæller? Eller søger du bare en revisor, hvor du rent faktisk forstår, hvad der bliver sagt? Vi er et moderne revisionsfirma, der er udviklet gennem sammenlægning af flere revisionsfirmaer, hvorfor vi besidder forskellige kompetencer og specialer. Vi kan derfor altid finde en person i vores firma, hvor kemien vil passe til dig. Vores fokus ligger på ting til tiden, kvalitet og ikke mindst faglig udvikling. Vi mener vi besidder de forudsætninger og kvaliteter et godt samarbejde fordrer, tvivler du så lad det komme an på en prøve. Som nævnt ovenfor lægger vi vægt på faglig kompetence. Vi er dygtige til vores arbejde, hvad enten det er den daglige kontakt, rådgivning eller den årlige aflæggelse af regnskabet.

Ting til tiden: Vi værdsætter at ”ting til tiden” er en vigtig prioritering. Vi gør meget ud af at aftale med kunden, hvad og hvornår han/hun forventer at opgaven er færdig. Det gælder hvad enten det er en særlig arbejdsopgave, momsen eller den årlige årsopgørelse. Måske haster det at få lavet en balance eller et budget - vi afstemmer forventningerne – og samarbejder internt - så tingene kan nås til tiden. Kvalitet: Vi er ”godkendte revisorer”, hvilket betyder, at vi er optaget i registret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har et Revisortilsyn, som tager stikprøver af om vort arbejde lever op til de retningslinjer, der er udstukket, for at vi har lov til at underskrive en erklæring med sikkerhed. Det betyder også at vi er pligtige til at efteruddanne os mindst 40 timer om året. Ovennævnte betyder at vi udfører kvalitetsarbejde, som har en standard der er offentligt godkendt. Det betyder ligeledes at banken kender kvaliteten. Udvikling: Et af vores fokusområder er udvikling, dels efter de ovenfor nævnte offentlige krav om faglige kurser, men også i forhold til den verden vi lever i og er en del af. Vort motto er, at vi ikke kan leve med at ”gøre som vi plejer”. Nej, vi tilpasser os den enkelte kundes behov i de specifikke opgaver vi bliver stillet overfor. Hvis opgaven bliver for specialiseret sørger vi for at finde svar igennem vores etablerede netværk, herunder vores forening.

Så tvivl ikke - kontakt os, klik videre til vor hjemmeside: www.revisor-huset.dkVi føler os overbevist om, at vi vil gøre den forskel der skal til, for at netop du vælger os som revisor og sparringspartner i fremtiden. Husk på at den professionelle hjælp vil alle kunne bidrage med, men det er måden det bliver gjort på, der er afgørende for et godt samarbejde.