GAAP Accounting ApS

Berit Ingemann Hansson
Kong Valdemars Vej 76
4000
Roskilde

Find på kort

GAAP Accounting ApS

Telefon:
+45 40 26 70 46
Admin type:
Anden revisor

Services

Revision
Bogføring

e-conomic customers

2-10 kunder

Servicering af A/S og ApS'er indenfor regnskab, selskabsret og skatteret

Økonomisk, skattemæssig og selskabsretlig assistance til selskaber - herunder blandt andet ApS stiftelse, kapitalforhold, fravalg af revision, regnskabsaflæggelse, skatteoptimering og likvidation.

Regnskabsaflæggelse i henhold til ÅRL og IFRS

Assistance til selskaber, der skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov (ÅRL) eller de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Ydelser består f.eks. i vejledning og fortolkning af regelsættet samt øvrig compliance.

Skatteret; skatteberetning og -afstemning m.v.

Assitance til selskaber, der skal opgøre den skattepligtige indkomst i henhold til gældende danske skatteregler. Herunder opgørelse af permanente og tidsmæssige afvigelser samt beregning af udskudt skat og afstemning af selskabets samlede skat for året. Øvrige ydelser består i f.eks. vejledning og fortolkning af regelsæt og optimering af sambeskatning, udnyttelse af underskud vs. afskrivninger m.v.

Selskabsret; stiftelse, kapitalforhold, opløsning m.v.

Assistance til selskaber inden for tolkning af Selskabsloven og regler for fravalg af revision, selskabskapital, kapitalejer-regler, omstruktureringer som spaltning, fusion eller omdannelser m.v.