T. Rasmussen Revisions Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Tom Rasmussen
Ole Larsensvej 1
2670
Greve

Find på kort

T. Rasmussen Revision

Telefon:
30610947
Admin type:
Statsaut. revisor

Services

Projektstyring
Lagerstyring
Revision
Fakturalayout
Bogføring
Konvertering og start

e-conomic customers

26-100 kunder

Statsautoriseret revisor

Revision & RegnskabVi har udviklet et nyt revisions- og regnskabssystem, som gør at alle arbejdshandlinger er integreret i et system. Det vil sige, at bogføring – råbalance – revision – regnskab – XBRL-regnskab og skat er samlet i et system. Du får altså som kunde leveret et kvalitetsprodukt fra T. Rasmussen Revision til en særdeles konkurrencedygtig pris.T. Rasmussen Revision

Rådgivning

Regnskabsassistance T. Rasmussen Revision udfører regnskabsassistance til mindre og mellemstore virksomheder. Alt efter dine behov kan vi yde regnskabsassistance. Regnskabsassistancen kan være alt fra mindre opgaver og bogføring til større komplicerede opgaver vedrørende økonomistyring. SKAT Skatteområdet er et væsentligt og kompliceret område for de fleste virksomheder og personer. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at virksomheder og personer opfylder lovens bogstav – også lovens ånd skal efterleves. Gennem vor rådgivning hjælper vi med at skabe det nødvendige overblik, som er med til at sikre, at du får de mest optimale løsninger. Personbeskatning, selskabsskat, moms og transfer pricing samt skattespørgsmål i forbindelse med generationsskifte og omstruktureringer er blot nogle af de områder, vi rådgiver om. Moms og afgifter Indirekte skatter som moms og afgifter kan være af væsentlig økonomisk betydning for virksomheder, hvorfor det er vigtigt, at virksomheder har fuld klarhed over gældende love og regler. Vi hjælper med: •At etablere administrative rutiner, som giver en smidig og korrekt behandling •At sikre afgifter og moms betales i overensstemmelse med gældende regler •At sikre virksomheden er korrekt registeret hos Told- og Skat •Aktiv assistance ved myndighedskontrol

IFRS

Vi tilbyder assistance med udarbejdelse af årsrapporter efter de internationale regnskabsstandarder – IFRS. Assistance sker ud fra en struktureret metode, som sikrer mod uforudsete problemer og forsinkelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Vi kan hjælpe med udarbejdelse af årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder – IFRS – i de situationer, hvor selskabets revisor som underskriver årsrapporten ikke må eller kan assistere med udarbejdelsen. Der tænkes især på børsnoterede selskaber i Danmark og udlandet samt selskaber som ønsker at komme på børsen.

XBRL

T. Rasmussen Revision er klar til at indberette årsrapporterne digitalt (XBRL) til Erhvervsstyrelsen. Vi har integreret indberetningsværktøjet fra XBRL Takeoff ApS i vores systemer til regnskabsaflæggelse. Der er således allerede indsendt flere regnskaber i digital (XBRL) form. XBRL er et digitalt format for regnskabsindberetning efter en taksonomi (princip), udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Taksonomien – en slags indholdsfortegnelse eller skabelon for finansiel rapportering – er baggrunden for det format, XBRL er udviklet til. Det er et maskinlæsbart dokument, som beskriver, hvilke informationer, der skal være med i en finansiel rapportering. Taksonomien er således en liste over de mulige informationer, der kan komme med i en årsrapport. Et XBRL-dokument er en datafil, som indeholder digitale regnskabsdata og overholder XBRL-standarden og den taksonomi, som ligger til grund for dokumentet. Et sådan dokument kaldes også for en ’instans’. Det er et teknisk dokument, som kun kan forstås af en computer – altså ikke en almindelig tekst-fil. XBRL-dokumentet kan kun dannes ud fra et regneark For nærmere forklaring henvises til xbrl-takeoff