Revisionsfirmaet Michael Larsen

Michael Larsen
Stævnen 72
3070
Snekkersten

Find på kort

Revisor. M. Larsen Helsingør/Snekkersten

Telefon:
22 17 80 84
Mobile:
22 17 80 84
Admin type:
Anden revisor

Services

Projektstyring
Lagerstyring
Revision
Fakturalayout
Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

26-100 kunder

Revisionsfirmaet Michael Larsen

Jeg får ofte at vide af mine kunder at jeg er en "anderledes revisor". Og da jeg stadig har de kunder, må det jo betyde at de er tilfredse.

Hvem er Revisionsfirmaet Michael Larsen og hvad kan jeg tilbyde

Revisionsfirmaet Michael Larsen er et velfungerende mindre revisionsfirma, der er startet i 2010. Jeg, Michael Larsen, er 51 år og uddannet revisor, Cand.merc.aud. Jeg har været ansat hos statsautoriserede revisorer i mange år, hvor jeg har haft min egen klientportefølje, hvor jeg ud over revision har udarbejdet årsregnskaber, opgørelse af skattepligtig indkomst og selvangivelser for selskaber og personlige erhvervsdrivende. Endvidere har jeg foretaget økonomisk og skattemæssig rådgivning, budgettering, planlægning og gennemførelse af generationsskifter, værdiansættelse af virksomheder samt køb og salg af virksomheder mv. Jeg beskæftiger mig med rådgivning, revision, regnskabsassistance og bogføring for især mindre og mellemstore virksomheder. Mit arbejde er af høj kvalitet, og mit honorar er meget konkurrencedygtigt. Som rådgiver tager jeg initiativ til, at mine kunder får den rigtige rådgivning på det rigtige tidspunkt. Jeg er sparringspartner i alle væsentlige økonomiske forhold. Vælger du mig som revisor, får du en engageret revisor, der sætter sig ind i dine specielle økonomiske forhold og yder kvalificeret personlig rådgivning samt overholder aftaler og tidsfrister. At være revisor for en virksomhed er en tillidssag. Det er vigtigt, at revisor er fagligt opdateret og selvstændigt tager velovervejede økonomiske initiativer til kundens bedste. Jeg er og har altid været en aktiv revisor.

Honorar og samarbejdspartnere

Mit koncept er opbygget således, at jeg kan tilbyde et honorar, der er konkurrence dygtigt i forhold til andre revisorer. Det er ingen hemmelighed at jeg har et tæt forhold til de fleste af mine kunder, og at de generelt har en meget stor tillid til mig, og at jeg vægter det meget højt, at tingene er i orden, samtidig med at deres skattebetaling bliver så lav som muligt. Og i min virksomhed kan jeg tilbyde en højere kvalitet og en bedre service, end jeg kunne, da jeg var ansat som lønmodtager. Jeg har faktisk mere tid til at finde skatte- og momsfordele for kunderne nu, så kunderne får optimeret deres specielle skatte- og momsforhold. Jeg har nemlig bl.a. valgt at holde mine omkostninger nede, så mine kunder ved de får noget for revisorhonoraret. Konceptet er inkl. underskrift, gennemgang, kvalitetssikring og normalt et afsluttende møde, hvor jeg kommer med uopfordret rådgivning på områder, der er relevante for den enkelte kunde. Endvidere alle indberetninger til offentlige myndigheder vedr. regnskab og selvangivelse. Jeg har kontor i Snekkersten, hvorfra jeg servicerer mine kunder. Samtidig er jeg en del af et revisornetværk med både statsautoriserede- og registrerede revisorer, hvor vi udveksler erfaringer og bruger hinanden som sparringspartnere på de områder, hvor vi hver især har vores kompetencer. Vi assisterer selvfølgelig hinanden, når der er behov for det. Endvidere er jeg i et tæt samarbejde med en anden statsautoriseret revisorvirksomhed.

Tilbud på bogføring og revision

Hvis du ønsker tilbud på en revisions- bogførings eller rådgivningsopgave, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg deltager gerne i et gratis og uforpligtende møde.