Revision Nordjylland ApS, Registreret revisor, FDR

Tom Picano
Gugvej 140
9210
Aalborg Sø

Find på kort

Bogføring, revision, sparring, m.v.

Telefon:
+45 70701900
Mobile:
+45 4037 1188
Admin type:
Reg. revisor

e-conomic customers

101+ kunder

Revision Nordjylland ApS

Vi udfører stort set alle opgaver indenfor revision og bogføring. Professionel rådgivning til små og mellemstore virksomheder er vort speciale.
Vi yder professionel rådgivning og sparring for mindre og mellemstore virksomheder. Med dig og din virksomhed i centrum holder vi focus på resultater, bogføring, regnskab, revision, budgetter, momsafregninger, a-skat, lønsumsafgifter m.v. Via online bogføringssystem eller dit eget system udfører vi bogføringsopgaver og alt hvad dertil hører. Kompetencer opnår vi dels gennem obligatoriske revisorkurser, gennem medlemsskab af FDR – Foreningen Danske Revisorer, kurser som afholdes af SKAT, advokater, interne kurser i revisorfællesskaber herunder ERFA-grupper(erhvervsfaglige grupper). Derudover kompetence og viden gennem specialister indenfor specielle fagområder.