SFB Regnskabsservice IVS

Susanne Fjordside Bang
Hanesvinget 1
9520
Skørping

Find på kort

SFB Regnskabsservice IVS

Telefon:
27284033
Mobile:
27284033
Admin type:
Administrationsbureau

Services

Bogføring
Konvertering og start
Lønadministration

e-conomic customers

11-25 kunder

Hjælp til Bogføring og Regnskabsopgaver

SFB Regnskabsservice hjælper selskaber og private erhvervsdrivende, der gerne vil outsource administrative opgaver. Dermed kan du bruge din tid på udvikling og drift af din forretning - bruge tid på det du er god til og synes er sjovt. SFB Regnskabsservice udbyder: - Bogføring og momsindberetning - Afstemninger og årsafslutning, evt. klargøring til revisor - Budgetopfølgning eller anden rapportering - Opstilling af regnskab - Indberetning af regnskab til Erhvervsstyrelsen, hvis kravene for fravalg af revision er opfyldt - Hjælp til opgørelse af skattepligtig indkomst samt indberetning af selvangivelse

Assistance ude hos dig eller hos SFB Regnskabsservice

Det er dine behov, som er afgørende for, hvordan samarbejdet skal fungere. Jeg arbejder både ude hos dig i dit økonomisystem, eller det kan foregår på mit kontor. Hvis det foregår ude hos dig, aftaler vi, hvor ofte jeg kommer ud - det kan være ugentligt, en dag om måneden eller i kvartalet alt efter dit behov. Når behovet ændrer sig, tilpasser jeg mig det. Du kan også vælge at have papirerne hos SFB Regnskabsservice. Hvis du ikke har et økonomisystem, er det en meget billig og nem måde at få styr på det administrative. Her aftaler vi også, hvor ofte du gerne vil aflevere bilag og have bogført.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Susanne, og jeg bor i Skørping sammen med min mand og 2 børn. Jeg er uddannet revisor, cand.merc.aud. og jeg har gennem de sidste 10 år arbejdet med bogholderi og regnskaber samt revisionsopgaver. Jeg valgte i April 2017 at starte SFB Regnskabsservice op, da jeg elsker arbejdet med økonomi og regnskab. Jeg havde længe gået med ønsket om at blive selvstændig, da jeg gerne vil have mere kontakt og dybere kendskab til de virksomheder og de mennesker, som jeg kommer hos. For mig er samarbejde essentiel, da det er dig, som har den grundlæggende viden omkring netop din virksomhed. En viden, jeg også skal bruge, for at kunne gøre mit arbejde bedst muligt. Etik og arbejdsmoral er vigtig, så mit udgangspunkt er, at alt skal være lovligt og korrekt. Derfor går jeg heller ikke på kompromis med det arbejde, som jeg udfører. Jeg sætter en stor ære i at aftaler og deadline overholdes, da jeg ved, hvor vigtigt det er for mine kunder, at vi leverer det aftalte til tiden. Ærlighed og ordentlighed er vigtig, for på den måde løses eventuelle problemer bedst og hurtigst. Selvom jeg har både teoretisk og praktisk erfaring, sørger jeg for løbende at holde mig fagligt opdateret. Seneste kursus: 04.04.2017: Momskursus-Grundlæggende bestemmelser. Planlagte kurser: 11.10.2017: Hovedaktionærens samlede økonomi - fokus på skat 12.10.2017: Virksomhedens samlede økonomi 31.10.2017: Ajour! Regnskab 02.11.2017: Ajour! Skat & Moms 06.11.2017: Skat og moms ved udlejning af fast ejendom

Min baggrund

Tidligere ansættelser: 05/2014 – 03/2017: Ansat ved Deloitte, Aalborg afdelingen. Arbejdede hovedsagelig med små og mellemstore kunder. Herunder både revisions-, review- og assistance-opgaver samt skattemæssige opgørelser. Udarbejdet personlige regnskaber med skatteoptimering efter virksomhedsskatteordningen. Jeg har beskæftiget mig med følgende specialområder: - Boligforeninger – løbende samt statusrevision og revison af byggeregnskaber. - Lønrevision på offentlig institutioner. - Projektrevision. 02/2010 – 04/2014: Ansat ved Kvist & Jensen A/S, Mariagerfjord Havde ansvar for egne kunder i forhold til bogføring, momsindberetning, rådgivning samt udarbejdet Assistance-erklæringer og Review-regnskaber – hovedsageligt selvstændig erhvervsdrivende. Derudover udført revision på mindre selskaber. 04/2008 – 01/2010: Ansat ved Nova-ren A/S Bogføring og kontering af bilag. Bankafstemning. Debitorbogholderi/-afstemninger og rykning. Kreditorbogholderi/-afstemninger Administration af sygdom og barsel samt refusion herpå (samt dybdegående kendskab til overenskomst). Lønkørsel (eget lønsystem LESSOR-løn) for ca. 75 medarbejdere – både timelønnede samt funktionæransatte, indberetninger til SKAT og Pension samt betaling hertil. 08/2007 – 12/2008: Ansat ved C.J. Regnskab. Ansvarlig for regnskabet for flere forskellige mindre virksomheder – kontering og bogføring af bilag samt kreditorbogholderi. Uddannelse: 09/2010 – 01/2014: Cand.Merc.Aud på Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst Har afsluttet følgende fag: Erhvervsret Intern regnskab Revision 1+2 Generationsskifte ved død Ekstern rapportering Skatteret Omstrukturering Afleveret projekt i Revision 2: ”Going Concern – med fokus på revisors ansvar og handlemuligheder” 2014: Afsluttet Speciale – ”Væsentlige udfordringer og problemstillinger i relation til den regnskabsmæssige behandling samt revision af forskning og udvikling” 09/2003 – 06/2006: Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst Bachelor i erhvervsøkonomi (HA) 6. semester: Bachelor projekt i ”Virksomhedens Budgettering”. Projektet tog udgangspunkt i kritikken af den klassiske måde at budgettere på og i debatten om nye alternativer hertil. Alternativer som ”Activity-Based Planning and Budgetting” og ”Beyond Budgeting”. Formålet med projektet var at lave en teoretisk vurdering af, hvorvidt kritikken af den klassiske budgetmodel var berettiget, og i hvor høj grad alternativerne bidrager med nye principper og redskaber.