e-copedia

Grundopsætning

Artikler med tagget “Grundopsætning” i Projektstyring
Alle artikler med tagget “Grundopsætning”
I artiklen her, kan du læse mere om, hvordan du opretter, retter eller sletter dit regnskabsår.
Med funktionen Dimension, får du mulighed for at oprette afdelinger. Det er vigtigt at sørger for, at der er sat kryds i, at du kan se disse afdelinger.
Denne guide vejleder til, hvordan du får vist de genveje, du kan benytte i tillægsmodulet “Superkladde”, så du slipper for at bruge så mange klik med musen.
I denne artikel vil du lære mere om momskoder i e-conomic. Når du vælger en standardopsætning får du automatisk 12 forudindstillede momskoder i dit regnskab men du kan stå i den situation at du mangler en bestemt kode. Her kan du se hvordan du selv opretter den.
I denne artikel vil du lære mere om hvordan e-conomic kan hjælpe dig med at holde styr på din moms og finde den nødvendige information om hvor du skal hen for at sikre at din opsætning er sat korrekt op til den moms du skal registrere.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en enhed, du kan bruge til opsætning af dine varer.
I denne artikel vil du lære mere om tillægsmodulet Superkladde. Superkladde giver dig en hurtigere bogføring - specielt bankposteringer - og den er ekstra nem at navigere i.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Selskab - til håndværkere".
I denne guide vil du få vejledning i at tilføje og redigere information i dine stamplysninger som administrator.
Før du går i gang med at bruge bankafstemningen i e-conomic, er det vigtigt, at du angiver primosaldoen på din bank. Primosaldoen er den saldo, der er på din bankkonto, på den dag, du afstemmer fra.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en betalingsbetingelse.
Du kan, som administrator, vælge hvilken side du skal starte på, når du administrerer dine aftaler.
Du kan oprette en kassekladde, hvor dine posteringer bliver liggende efter du har bogført. Det kan være nyttigt, hvis du har bilag der går igen periodisk. Det kan eksempelvis være løn- eller huslejeposteringer.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan redigere, hvilke kolonner du vil have vist i din kladde, samt i hvilken rækkefølge kolonnerne skal vises.
Under Afgiftskonto kan du angive en konti for afgifter som el-, CO2- og vandafgifter. Disse konti eksisterer, således at du har mulighed for at indberette tal til myndighederne.
Her kan du se, hvordan du, som administrator, tilmelder din betaling af fakturaen fra e-conomic til automatisk betaling via Leverandørservice.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer dit sprog på din bruger.
Med Virksomhedsoverblik får du et mere detaljeret overblik end nogensinde før - direkte i e-conomic. Skræddersy dit eget personlige overblik og få en fleksibel arbejdsgang tilpasset dine behov.
I e-conomic er det kun muligt at have én superbruger. Hvis en anden bruger skal være superbrugeren, skal superbruger-rollen overdrages til en anden bruger.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan søge i loggen. Loggen dokumenterer alle udførte handlinger. Den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Udlejning af ejendomme og ejerforeninger". En kontoplan er en liste over de konti, som en virksomhed anvender til bogføring. En kontoplan er udarbejdet sådan, at den består af en resultatopgørelse og en balance, der giver virksomheden et overblik over sine økonomiske aktiviteter. Her kan du se den kontoplan, der følger med i standardopsætningen "Udlejning af ejendomme og ejerforeninger".
Du kan importere din kontoplan i e-conomic. Kontoplanen skal være i formatet CSV (semikolonsepareret), som fx Microsoft® Excel kan gemme i.
Med din helt egen standardopsætning får du mulighed for at oprette den kontoplan du ønsker at benytte for alle dine kunder.
I denne artikel vil du lære mere om, hvorfor der står post@e-conomic.com som afsender, når du eller din kunde modtager en faktura, ordre eller et tilbud fra e-conomic.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - med lønsumsafgift".
Denne funktion dokumenterer alle udførte handlinger. Det vil sige, at den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
I kassekladden kan du opsætte en nummerserie for dine bilagsnumre. Du kan også løbende ændre din bilagsnummerserie.
Såfremt du er superbruger på en koncernaftale, også beskrevet som en administratoraftale, så kan du oprette nye brugere samt ændre og tildele adgangskoder.
Den hurtigste genvej til at sætte e-conomic op, er at vælge en af systemets standardopsætninger, som kan tilpasses til din virksomhed.
Hvis du bruger flere forskellige kassekladder, er du måske stødt på en lettere irritation over rækkefølgen af kassekladderne? Heldigvis kan rækkefølgen nemt ændres, lige som det passer dig.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan slette en kassekladde i tillægsmodulet Superkladde.
Opret et regnskabsår for at oprette primoposteringer for kontiene. Året skal ligge før det første regnskabsår, du vil bruge e-conomic til.
For at kunne oprette en ny medarbejder, er det nødvendigt at have en medarbejdergruppe, denne guide vejleder til, hvordan du opretter en medarbejdergruppe.
Denne guide vejleder til, hvordan du angiver eller redigerer systemkonti for årsafslutning, valutakursdifferencer, renter og rykkergebyrer samt momsafregning.
Denne guide vejleder til, hvordan du redigerer dine Stamoplysninger og Øvrige oplysninger i e-conomic, som kommer med på de udskrifter, som din virksomhed sender ud af huset. Dette kan eksempelvis være tilbud, ordre og fakturaer.
I e-conomic regnskabsprogram vælger du selv, hvilken valuta, du ønsker at anvende som grundvaluta. e-conomic regnskabsprograms valutakurser opdateres en gang i døgnet via XE.com, for at sikre dig de mest korrekte kurser. Prøv e-conomic bogføringsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.
Admin Central er dit nye centrale overblik over virksomheder, som du administrerer i e-conomic. Skræddersy dit overblik og få en fleksibel arbejdsgang tilpasset dine behov.
Når du benytter Dimension har du også mulighed for at benytte enheder, når du bogfører leverandørfaktura eller finansbilag. På den måde får du et enhedsregnskab ved siden af dit normale regnskab.
Denne guide vejleder til, hvordan du bogfører med både konto og modkonto i samme linje i tillægsmodulet “Superkladde”.
I e-conomic har du to typer af nummerserier og for at undgå de overlapper hinanden anbefaler vi, at du laver dem forskudte. Den ene type er dine nummerserier i Salgsfanen bestående af faktura, ordre, tilbud og rykkere og den anden typer er dine nummerserier i Regnskabsfanen, som dækker dine kassekladder.
Denne guide vejleder dig til, hvordan du opretter en ny kassekladde, som du kan bogføre fra under fanen "Regnskab".
Denne guide vejleder til, hvordan du spærrer en betalingsbetingelse.
I denne artikel vil du lære mere om, hvad du skal gøre hvis du har mistet dine login-oplysninger.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Selskab".
Ved at registrere dine ydelser, det vil sige de e-conomic specialer du kan tilbyde potentielle og eksisterende kunder, kommer det frem på vores revisorliste.
Når har oprettet dine egne feltrækkefølger, kan du også vælge, hvilken af disse feltrækkefølger du ønsker for dine forskellige kassekladder.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan aktivere og opsætte dokumenthåndtering i din Superkladde, så du kan vedhæfte indscannede dokumenter til dine posteringer i kassekladden.
Du kan selv indsætte den tekst, du vil have vist på e-conomics hjemmeside i revisorlisten, når potentielle og eksisterende kunder vil søge dig frem.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan opsætte din kassekladde i tillægsmodulet Superkladde.
Har du skiftet e-mail adresse, er det vigtigt at du også får den ændret på din bruger. Det er nemlig på denne mail, at du kan få tilsendt en ny kode, hvis du glemmer dine log in oplysninger.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette en ny kassekladde i tillægsmodulet “Superkladde”.
Superkladdens navigation adskiller sig fra den kasskladde der ligger under fanen Regnskab. Denne guide viser dig hvordan du kan navigere i Superkladden.
Hvis du bruger lagersystemet Rackbeat i kombination med e-conomic, skal du starte med at sætte din integration op mellem de to systemer, så de kan samarbejde. I denne artikel lærer du mere om, hvordan du gør det.
Du kan give din revisor og/eller bogholder direkte adgang til dit regnskab.
I min log kan du nemt se de ting, du har foretaget dig i programmet.
I e-conomic er det kun muligt at have én superbruger. Hvis en anden bruger skal være superbrugeren, skal superbruger-rollen overdrages til en anden bruger.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du ser antallet af posteringer for et regnskabsår. Det er mængden af posteringer, der er styrende for hvilket abonnement, du har i e-conomic.
Denne guide vejleder til, hvordan du nulstiller din standardopsætning, hvis du har valgt en forkert standardopsætning, ved oprettelse af regnskabet.
Som administrator har du adgang til funktionen "Rapportforsider". Denne funktion giver dig mulighed for at lave skræddersyede forsider til de rapporter du kan trække på dine kunders aftaler.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - uden løn".
Som superbruger kan du oprette nye brugere på din administrator aftale og tildele eller ændre adgangskoder.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - med løn".
Se her, hvordan du opretter en betalingsbetingelse til factoring, så kundeindbetalingen automatisk bogføres på kunden med en procentvis fordeling på to modkonti, så både gebyr og betaling registreres.
I denne artikel vil du lære mere om felterne i Superkladden. I Superkladden kan du vælge at få vist forskellige kolonner. I denne artikel kan du se en forklaring på, hvad du skal skrive i de forskellige.
Når du har opsat din bankkonto i e-conomic får du adgang til ekstra funktioner. Bl.a. skal du oprette og sætte din bankkonto op i e-conomic, for at kunne eksportere dine betalinger. Du kan også sætte din bankkonto op for at benytte den under bankafstemning.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette en ny beholdningskonto i din kassekladde i tillægsmodulet “Superkladde”.
Denne guide vejleder til, hvordan du lukker regnskabsåret og dermed automatisk overfører primoposteringer til et nyt regnskabsår.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette og redigere nummerserier i tillægsmodulet Superkladde. Derudover vises der, hvordan du kan benytte en nummerserie på tværs af dine kassekladder.
Det er en god idé jævnligt at skifte adgangskode, og det kan gøres på 2 minutter.
This guide guides you on how to change your language on your user. You can change your language in e-conomic to be Danish, English, Norwegian or Swedish.
Når du opretter en ny kunde, vil standard kundeopsætningen foreslå diverse indstillinger for kunden. Dette kan eksempelvis være betalingsbetingelser og nummer. Dette reducerer både fejl og tidsforbrug.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette et ekstra faneblad. Dette bruges typisk, hvis du har oprettet forbindelse til et eksternt system og vil tilgå dette direkte fra e-conomic.
I denne guide forklare vi hvordan du opretter en adgangskode til din e-conomic bruger.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du ændrer rækkefølgen i dine kassekladder.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din nummerserie.
Du kan i din aftale have behov for at bruge forskellige layouts, til forskellige kunder, eller endda på den enkelte faktura.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - til landbrug".
Som standard kan du ikke ændre numre på konti, leverandører, kunder, varer, projekter og abonnementer. Ønskes disse numre alligevel ændret, kan du her se, hvordan du tillader ændring af numrene.
Du kan redigere i din kassekladde og sætte kladden op med et bestemt bilagsnummer eller med andre indstillinger, som du ønsker.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Selskab - Til landbrug".
I denne artikel vil du lære mere om koncernadgang til e-conomic for virksomheder, der har flere regnskaber i e-conomic.
Ønsker du en selvvalgt rækkefølge for felterne i din kassekladde, ved oprettelse af en postering, kan du her se, hvordan dette gøres. Herfra kan du ligeledes nemt justere feltstørrelsen.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan tilføje data til dine eksisterende kartoteker (Debitor, Kreditor og Konti) undervejs når du laver posteringer i din “Superkladde”.
Syntes du at adgangskoden, du fik tildelt, da vi oprettede din aftale, er for svær at huske, kan du nemt ændre din adgangskode.
I e-conomic kan du oprette medarbejdere og tilknytte dem til dine fakturaer, så du senere hen kan se hvor meget dine forskellige medarbejdere har faktureret for.
Er din medarbejder holdt op, eller er der en anden grund til, at du har behov for at spærre en medarbejder? Så kan du her se, hvordan dette gøres.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din grundvaluta i e-conomic. Din grundvaluta kan kun ændres i en aftale, hvor der endnu ikke er bogført.
Når du handler med kunder eller leverandører i en udenlandsk valuta, kan du risikere, at der opstår en valutakursdifference. Se her, hvordan du sætter disse konti for valutakursdifferencer op.
Alle artikler med kategori “Projektstyring”

Tips og typiske spørgsmål

Med tagget “Grundopsætning”

    • Hvordan fungerer mit e-conomic abonnement?
    • Hvordan ændrer jeg mine login, eller brugeroplysninger?
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer