e-copedia

Grundopsætning

Artikler med tagget “Grundopsætning” i System & Opsætning
Det er en god idé jævnligt at skifte adgangskode, og det kan gøres på 2 minutter.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan søge i loggen. Loggen dokumenterer alle udførte handlinger. Den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
Denne guide vejleder til, hvordan du spærrer en betalingsbetingelse.
For at kunne oprette en ny medarbejder, er det nødvendigt at have en medarbejdergruppe, denne guide vejleder til, hvordan du opretter en medarbejdergruppe.
Du kan give din revisor og/eller bogholder direkte adgang til dit regnskab.
I denne artikel vil du lære mere om, hvorfor der står post@e-conomic.com som afsender, når du eller din kunde modtager en faktura, ordre eller et tilbud fra e-conomic.
Opret et regnskabsår for at oprette primoposteringer for kontiene. Året skal ligge før det første regnskabsår, du vil bruge e-conomic til.
Er din medarbejder holdt op, eller er der en anden grund til, at du har behov for at spærre en medarbejder? Så kan du her se, hvordan dette gøres.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan angive og anvende en eller flere faste valutakurser, som e-conomic vil bruge, når du laver posteringer i den pågældende valuta.
Denne guide vejleder til, hvordan du nulstiller din standardopsætning, hvis du har valgt en forkert standardopsætning, ved oprettelse af regnskabet.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en betalingsbetingelse.
Når du opretter en ny kunde, vil standard kundeopsætningen foreslå diverse indstillinger for kunden. Dette kan eksempelvis være betalingsbetingelser og nummer. Dette reducerer både fejl og tidsforbrug.
I e-conomic har du to typer af nummerserier og for at undgå de overlapper hinanden anbefaler vi, at du laver dem forskudte. Den ene type er dine nummerserier i Salgsfanen bestående af faktura, ordre, tilbud og rykkere og den anden typer er dine nummerserier i Regnskabsfanen, som dækker dine kassekladder.
Den hurtigste genvej til at sætte e-conomic op, er at vælge en af systemets standardopsætninger, som kan tilpasses til din virksomhed.
Under Afgiftskonto kan du angive en konti for afgifter som el-, CO2- og vandafgifter. Disse konti eksisterer, således at du har mulighed for at indberette tal til myndighederne.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer dit sprog på din bruger.
I min log kan du nemt se de ting, du har foretaget dig i programmet.
Som standard kan du ikke ændre numre på konti, leverandører, kunder, varer, projekter og abonnementer. Ønskes disse numre alligevel ændret, kan du her se, hvordan du tillader ændring af numrene.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din grundvaluta i e-conomic. Din grundvaluta kan kun ændres i en aftale, hvor der endnu ikke er bogført.
I denne guide vil du lære mere om, hvad det betyder for dig, at vi har fjernet understøttelsen af Internet Explorer.
Denne guide vejleder til, hvordan du lukker regnskabsåret og dermed automatisk overfører primoposteringer til et nyt regnskabsår.
Denne guide vejleder til, hvordan du angiver eller redigerer systemkonti for årsafslutning, valutakursdifferencer, renter og rykkergebyrer samt momsafregning.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette et ekstra faneblad. Dette bruges typisk, hvis du har oprettet forbindelse til et eksternt system og vil tilgå dette direkte fra e-conomic.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en enhed, du kan bruge til opsætning af dine varer.
I e-conomic kan du oprette medarbejdere og tilknytte dem til dine fakturaer, så du senere hen kan se hvor meget dine forskellige medarbejdere har faktureret for.
I e-conomic er det kun muligt at have én superbruger. Hvis en anden bruger skal være superbrugeren, skal superbruger-rollen overdrages til en anden bruger.
Du kan i din aftale have behov for at bruge forskellige layouts, til forskellige kunder, eller endda på den enkelte faktura.
Syntes du at adgangskoden, du fik tildelt, da vi oprettede din aftale, er for svær at huske, kan du nemt ændre din adgangskode.
Har du skiftet e-mail adresse, er det vigtigt at du også får den ændret på din bruger. Det er nemlig på denne mail, at du kan få tilsendt en ny kode, hvis du glemmer dine log in oplysninger.
Når du handler med kunder eller leverandører i en udenlandsk valuta, kan du risikere, at der opstår en valutakursdifference. Se her, hvordan du sætter disse konti for valutakursdifferencer op.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din nummerserie.
Se her, hvordan du opretter en betalingsbetingelse til factoring, så kundeindbetalingen automatisk bogføres på kunden med en procentvis fordeling på to modkonti, så både gebyr og betaling registreres.
Denne guide vejleder til, hvordan du redigerer dine Stamoplysninger og Øvrige oplysninger i e-conomic, som kommer med på de udskrifter, som din virksomhed sender ud af huset. Dette kan eksempelvis være tilbud, ordre og fakturaer.
I denne artikel vil du lære mere om, hvad du skal gøre hvis du har mistet dine login-oplysninger.
Superbrugeren har adgang til alt i aftalen og kan oprette eller slette ekstra brugere.
Alle artikler med tagget “Grundopsætning”
I e-conomic har du to typer af nummerserier og for at undgå de overlapper hinanden anbefaler vi, at du laver dem forskudte. Den ene type er dine nummerserier i Salgsfanen bestående af faktura, ordre, tilbud og rykkere og den anden typer er dine nummerserier i Regnskabsfanen, som dækker dine kassekladder.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du ændrer rækkefølgen i dine kassekladder.
Denne guide vejleder til, hvordan du nulstiller din standardopsætning, hvis du har valgt en forkert standardopsætning, ved oprettelse af regnskabet.
I denne guide vil du lære mere om, hvad det betyder for dig, at vi har fjernet understøttelsen af Internet Explorer.
I denne artikel vil du lære mere om hvordan du kan sætte e-conomic op til at hjælpe dig med at holde styr på din moms.
Som superbruger kan du oprette nye brugere på din administrator aftale og tildele eller ændre adgangskoder.
Du kan, som administrator, vælge hvilken side du skal starte på, når du administrerer dine aftaler.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Selskab - til håndværkere".
Se her, hvordan du opretter en betalingsbetingelse til factoring, så kundeindbetalingen automatisk bogføres på kunden med en procentvis fordeling på to modkonti, så både gebyr og betaling registreres.
Før du går i gang med at bruge bankafstemningen i e-conomic, er det vigtigt, at du angiver primosaldoen på din bank. Primosaldoen er den saldo, der er på din bankkonto, på den dag, du afstemmer fra.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette en ny beholdningskonto i din kassekladde i tillægsmodulet “Superkladde”.
Superbrugeren har adgang til alt i aftalen og kan oprette eller slette ekstra brugere.
Du kan oprette en kassekladde, hvor dine posteringer bliver liggende efter du har bogført. Det kan være nyttigt, hvis du har bilag der går igen periodisk. Det kan eksempelvis være løn- eller huslejeposteringer.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette og redigere nummerserier i tillægsmodulet Superkladde. Derudover vises der, hvordan du kan benytte en nummerserie på tværs af dine kassekladder.
Det er en god idé jævnligt at skifte adgangskode, og det kan gøres på 2 minutter.
Når du opretter en ny kunde, vil standard kundeopsætningen foreslå diverse indstillinger for kunden. Dette kan eksempelvis være betalingsbetingelser og nummer. Dette reducerer både fejl og tidsforbrug.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette et ekstra faneblad. Dette bruges typisk, hvis du har oprettet forbindelse til et eksternt system og vil tilgå dette direkte fra e-conomic.
Lær hvordan du får et nyt EAN-nummer eller opsætter et eksisterende, i Smart Inbox i e-conomic.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din nummerserie.
Som administrator har du adgang til funktionen "Rapportforsider". Denne funktion giver dig mulighed for at lave skræddersyede forsider til de rapporter du kan trække på dine kunders aftaler.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du ser antallet af posteringer for et regnskabsår. Det er mængden af posteringer, der er styrende for hvilket abonnement, du har i e-conomic.
Som standard kan du ikke ændre numre på konti, leverandører, kunder, varer, projekter og abonnementer. Ønskes disse numre alligevel ændret, kan du her se, hvordan du tillader ændring af numrene.
Den hurtigste genvej til at sætte e-conomic op, er at vælge en af systemets standardopsætninger, som kan tilpasses til din virksomhed.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - med lønsumsafgift".
I denne artikel vil du lære mere om koncernadgang til e-conomic for virksomheder, der har flere regnskaber i e-conomic.
I kassekladden kan du opsætte en nummerserie for dine bilagsnumre. Du kan også løbende ændre din bilagsnummerserie.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan tilføje data til dine eksisterende kartoteker (Debitor, Kreditor og Konti) undervejs når du laver posteringer i din “Superkladde”.
Opret et regnskabsår for at oprette primoposteringer for kontiene. Året skal ligge før det første regnskabsår, du vil bruge e-conomic til.
Hvis du bruger flere forskellige kassekladder, er du måske stødt på en lettere irritation over rækkefølgen af kassekladderne? Heldigvis kan rækkefølgen nemt ændres, lige som det passer dig.
I e-conomic kan du oprette medarbejdere og tilknytte dem til dine fakturaer, så du senere hen kan se hvor meget dine forskellige medarbejdere har faktureret for.
Er din medarbejder holdt op, eller er der en anden grund til, at du har behov for at spærre en medarbejder? Så kan du her se, hvordan dette gøres.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din grundvaluta i e-conomic. Din grundvaluta kan kun ændres i en aftale, hvor der endnu ikke er bogført.
Når du handler med kunder eller leverandører i en udenlandsk valuta, kan du risikere, at der opstår en valutakursdifference. Se her, hvordan du sætter disse konti for valutakursdifferencer op.
Når du har tilvalgt tillægsmodulet Dimension, får du mulighed for at oprette afdelinger. Det er vigtigt at sørger for, at der er sat kryds i, at du kan se disse afdelinger.
Denne guide vejleder til, hvordan du får vist de genveje, du kan benytte i tillægsmodulet “Superkladde”, så du slipper for at bruge så mange klik med musen.
Du kan i din aftale have behov for at bruge forskellige layouts, til forskellige kunder, eller endda på den enkelte faktura.
Du kan importere din kontoplan i e-conomic. Kontoplanen skal være i formatet CSV (semikolonsepareret), som fx Microsoft® Excel kan gemme i.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en enhed, du kan bruge til opsætning af dine varer.
I denne artikel vil du lære mere om, hvad du skal gøre hvis du har mistet dine login-oplysninger.
Denne guide vejleder dig til, hvordan du opretter en ny kassekladde, som du kan bogføre fra under fanen "Regnskab".
I denne guide vil du få vejledning i at tilføje og redigere information i dine stamplysninger som administrator.
Du kan selv indsætte den tekst, du vil have vist på e-conomics hjemmeside i revisorlisten, når potentielle og eksisterende kunder vil søge dig frem.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Selskab".
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en betalingsbetingelse.
Når har oprettet dine egne feltrækkefølger, kan du også vælge, hvilken af disse feltrækkefølger du ønsker for dine forskellige kassekladder.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan redigere, hvilke kolonner du vil have vist i din kladde, samt i hvilken rækkefølge kolonnerne skal vises.
Under Afgiftskonto kan du angive en konti for afgifter som el-, CO2- og vandafgifter. Disse konti eksisterer, således at du har mulighed for at indberette tal til myndighederne.
Her kan du se, hvordan du, som administrator, tilmelder din betaling af fakturaen fra e-conomic til Leverandørservice.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer dit sprog på din bruger.
I e-conomic er det kun muligt at have én superbruger. Hvis en anden bruger skal være superbrugeren, skal superbruger-rollen overdrages til en anden bruger.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan søge i loggen. Loggen dokumenterer alle udførte handlinger. Den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
Denne artikel viser hvordan du kan oprette eller redigere kategorier i Inboxen. Det kan give et nemt og overskueligt overblik over dine indscannede bilag.
Med din helt egen standardopsætning får du mulighed for at oprette den kontoplan du ønsker at benytte for alle dine kunder.
I denne artikel vil du lære mere om tillægsmodulet Superkladde. Superkladde giver dig en hurtigere bogføring - specielt bankposteringer - og den er ekstra nem at navigere i.
I artiklen her, kan du læse mere om, hvordan du opretter, afslutter eller retter i dit regnskabsår.
Denne funktion dokumenterer alle udførte handlinger. Det vil sige, at den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
I denne artikel vil du lære mere om felterne i Superkladden. I Superkladden kan du vælge at få vist forskellige kolonner. I denne artikel kan du se en forklaring på, hvad du skal skrive i de forskellige.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - uden løn".
Såfremt du er superbruger på en koncernaftale, også beskrevet som en administratoraftale, så kan du oprette nye brugere samt ændre og tildele adgangskoder.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - med løn".
Denne guide vejleder til, hvordan du kan slette en kassekladde i tillægsmodulet Superkladde.
Denne guide vejleder til, hvordan du lukker regnskabsåret og dermed automatisk overfører primoposteringer til et nyt regnskabsår.
Du skal oprette og sætte din bankkonto op i e-conomic, for at du kan eksportere dine betalinger.
For at kunne oprette en ny medarbejder, er det nødvendigt at have en medarbejdergruppe, denne guide vejleder til, hvordan du opretter en medarbejdergruppe.
Denne guide vejleder til, hvordan du angiver eller redigerer systemkonti for årsafslutning, valutakursdifferencer, renter og rykkergebyrer samt momsafregning.
Denne guide vejleder til, hvordan du redigerer dine Stamoplysninger og Øvrige oplysninger i e-conomic, som kommer med på de udskrifter, som din virksomhed sender ud af huset. Dette kan eksempelvis være tilbud, ordre og fakturaer.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan angive og anvende en eller flere faste valutakurser, som e-conomic vil bruge, når du laver posteringer i den pågældende valuta.
Når du benytter tillægsmodulet Dimension har du også mulighed for at benytte enheder, når du bogfører leverandørfaktura eller finansbilag. På den måde får du et enhedsregnskab ved siden af dit normale regnskab.
Denne guide vejleder til, hvordan du bogfører med både konto og modkonto i samme linje i tillægsmodulet “Superkladde”.
I denne artikel vil du lære mere om, hvorfor der står post@e-conomic.com som afsender, når du eller din kunde modtager en faktura, ordre eller et tilbud fra e-conomic.
I denne artikel vil du lære mere om momskoder i e-conomic. Når du vælger en standardopsætning får du automatisk 12 forudindstillede momskoder i dit regnskab.
Denne guide vejleder til, hvordan du spærrer en betalingsbetingelse.
Du kan redigere i din kassekladde og sætte kladden op med et bestemt bilagsnummer eller med andre indstillinger, som du ønsker.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Enkeltmandsvirksomhed - til landbrug".
Ved at registrere dine ydelser, det vil sige de e-conomic specialer du kan tilbyde potentielle og eksisterende kunder, kommer det frem på vores revisorliste.
Syntes du at adgangskoden, du fik tildelt, da vi oprettede din aftale, er for svær at huske, kan du nemt ændre din adgangskode.
I denne artikel vil du lære mere om kontoplanen "Selskab - Til landbrug".
Denne guide vejleder til, hvordan du kan aktivere og opsætte dokumenthåndtering i din Superkladde, så du kan vedhæfte indscannede dokumenter til dine posteringer i kassekladden.
Ønsker du en selvvalgt rækkefølge for felterne i din kassekladde, ved oprettelse af en postering, kan du her se, hvordan dette gøres. Herfra kan du ligeledes nemt justere feltstørrelsen.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan opsætte din kassekladde i tillægsmodulet Superkladde.
Har du skiftet e-mail adresse, er det vigtigt at du også får den ændret på din bruger. Det er nemlig på denne mail, at du kan få tilsendt en ny kode, hvis du glemmer dine log in oplysninger.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette en ny kassekladde i tillægsmodulet “Superkladde”.
Superkladdens navigation adskiller sig fra den kasskladde der ligger under fanen Regnskab. Denne guide viser dig hvordan du kan navigere i Superkladden.
Du kan give din revisor og/eller bogholder direkte adgang til dit regnskab.
I min log kan du nemt se de ting, du har foretaget dig i programmet.
Alle artikler med kategori “System & Opsætning”

Tips og typiske spørgsmål

Med tagget “Grundopsætning”

    • Hvordan fungerer mit e-conomic abonnement?
    • Hvordan ændrer jeg mine login, eller brugeroplysninger?
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer