Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Forsyningskæde – hvad er en forsyningskæde?

Forsyningskæden (supple chain) er et system, der bruges til at illustrere processen fra udvinding af råmaterialer til det færdige produkt

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Forsyningskæden indeholder de elementer, der indgår i processen fra udvinding af materialer, fremstilling og salg af en vare. Supply chain er den engelske betegnelse for forsyningskæde.

Den simple supply chain

Der findes mange forskellige måder, at illustrere forsyningskæder på, og vi vil her gennemgå en meget simpel version af forsyningskæden.

Model for forsyningskæde, der viser processen fra producent til forbruger
En simpel model over en forsyningskæde

Forsyningskæden kan bestå af et antal elementer, der hver især repræsenterer ét led af den samlede kæde. Hvert led er en delproces på vejen fra ’jord til bord’:

  1. Første led vil typisk være udvinding af det råmateriale, der skal bruges til at fremstille den pågældende vare.
  2. Andet led kan være en grossist, der køber råmaterialet og sælger det videre til en fabrik.
  3. Fabrikken som tredje led forarbejder det indkøbte råmateriale. Her bliver selve produktet fremstillet, og det sælges videre til en forhandler.
  4. Forhandleren køber de færdige varer af fabrikken, og forhandleren sælger dem derefter videre for en merpris.
  5. Forbrugeren køber og bruger den færdige vare af forhandleren. Dermed er forbrugeren det sidste led i forsyningskæden.

Den primære kæde udgøres af punkterne 2, 3 og 4. Mellem 1 og 2, og mellem 4 og 5 kan adskillelige led indgå, alt efter hvilken branche og vare, der er tale om.

Moderne forsyningskæder

I dag er forsyningskæderne meget veludviklede, og for moderne virksomheder er ovenstående simplificerede forsyningskæde ikke dækkende for deres produkters vej fra start til slut.

Ud over den lineære og ensrettede ´1 til 5´-orientering findes der mere sofistikerede forsyningskæder, hvor virksomheden formår at genbruge gamle og brugte produkter, hvis der stadig er tilbageværende værdi i dem.

Skridt tilbage i kæden

Brugte produkter kan indgå i forsyningskæden af flere omgange, hvilket man gerne gør, hvis man kan spare penge ved at genanvende varernes komponenter eller deres råmaterialer.

En skrottet bils metal kan eksempelvis sælges i led 2-3. På den måde kan bilens metal genbruges, og man skal ikke ud at købe nyudvundne materialer.

Brugte produkter kan også nøjes med at hoppe et enkelt led tilbage i forsyningskæden, hvis man eksempelvis sælger sin gamle mobiltelefon til en butik, og butikken sælger den brugte telefon til en ny forbruger i leddet 4-5.

Således kan forsyningskæden tage mange forskellige former, der varierer alt efter, hvilken slags virksomhed og proces, kæden skal illustrere. Ovenstående har været en enkel gennemgang af forsyningskædens grundelementer.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis