Sådan beskytter vi dine persondata

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

 

Visma e-conomics Privatlivspolitik (Privacy statement)

 

Visma Gruppen og dens datterselskaber (herunder e-conomic) respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

Visma er et europæisk selskab med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, på tværs af landegrænser. Visma leverer software og tjenester til private og offentlige virksomheder (Kunder) i Europa. Vismas hovedkontor er placeret i Oslo, og Visma Gruppen er underlagt den europæiske persondatalovgivning , herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Alle større beslutninger i Visma vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træffes på koncernniveau under tilsyn af den databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer). Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på vores e-conomic.dk-hjemmeside.
 
 

Anvendelsesområde og accept

- Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

 

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle Visma e-conomics hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloud-tjenester og communities samt Visma e-conomic-brandede hjemmesider (Visma e-conomic Sider). Tjenestespecifikke tillæg kan findes i Vilkår for levering af tjenesteydelser (abonnementsvilkår), databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af Visma e-conomic, når Visma e-conomic afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres (Visma e-conomic optræder som dataansvarlig). Den leverer også oplysninger om den databehandling, Visma e-conomic udfører på vegne af vores Kunder på grundlag af deres instruktioner (Kunden som dataansvarlig og Visma e-conomic som databehandler).

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores Kunder. Undlad venligst at bruge Visma e-conomic Sider eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 
 

Hvis data vi behandler

- Hvis persondata behandler Visma e-conomic?

 

Visma e-conomic behandler personoplysninger om jobsøgere og kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via Visma e-conomic Sider eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘Visma e-conomic som dataansvarlig’.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘Visma e-conomic som databehandler.’

I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.

 
 

Visma e-conomic som dataansvarlig

- Hvordan behandler Visma e-conomic persondata i sin rolle som dataansvarlig?

 

Når et Visma-datterselskab afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af dine personoplysninger udføres, optræder dette selskab som dataansvarlig. Dette indbefatter scenarier, hvor Visma e-conomic indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er jobsøgende, at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er software-bruger.

 

Hvorfor vi behandler personoplysninger

 

Om Kundekontakter og software-brugere

 

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har Visma e-conomic brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder

b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder

c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder

d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester

e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Visma e-conomic Sider

f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning

g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester

h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester

j) at drive bruger-communities for at uddanne og for at muliggøre interaktionen mellem brugere og Visma e-conomic.

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at Visma e-conomic ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse'. Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i henhold til det formål, som er angivet i bogstav j), er dit samtykke. 

 

Om Kundeemner

 

Visma e-conomic behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger Visma e-conomic en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på Visma e-conomic Sider samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan vi danner sådanne profiler, hvordan du kan justere profilen, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

 

Om jobsøgere

 

Hvis du er jobsøger, behandler vi personoplysninger for at evaluere dit potentiale som Visma e-conomic-medarbejder. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er dit samtykke.

 

Om besøgende

 

For at overvåge adgangen til vores lokaliteter behandler vi personoplysninger om besøgende. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores forretningshemmeligheder, medarbejdere, lokaliteter og dig som besøgende. Du vil blive informeret om dine rettigheder i denne sammenhæng, når du registrerer dig i vores elektroniske system for besøgende.

 

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

 

Generelt indsamler Visma e-conomic personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega. Hvis Kunden, du arbejder for, køber produkter eller tjenester fra Visma e-conomic via et partnerselskab til Visma e-conomic, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnerselskabet.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger Visma e-conomic  Sider og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af Visma e-conomic og vores sites. Se venligst afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være Visma e-conomics marketingpartnere, offentlige kilder eller sociale netværk tilhørende tredjepart. Visma e-conomic vil være i stand til at kombinere personoplysninger om dig indsamlet fra én kilde med oplysninger indhentet fra en anden kilde. Dette giver os et mere fuldkomment billede af dig, hvilket også giver os mulighed for at betjene dig på en mere relevant måde med en højere grad af personalisering.

 

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

 

Visma e-conomic bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på Visma e-conomic Sider, og dine interaktioner med os. Nedenfor er nogle eksempler.

 

Cookies og pixels

 

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.  

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org. Du kan også læse mere om cookies på e-conomic.dk her.

 

Eloqua cookies

 

Visma e-conomic anvender det digitale marketing værktøj Eloqua, som leveres af Oracle, og som placerer cookies for at genkende en tilbagevendende besøgende som en unik bruger. Eloqua bruges til at registrere din adfærd på vores sites, og hvordan du interagerer med os per e-mail for at øge sandsynligheden for at levere indhold, som er i overensstemmelse med dine interesser. De cookies, som placeres af Eloqua, kan ikke tilgå, læse eller ændre andre data på din computer. Visma e-conomic forpligter sig til at sikre din ret til at justere dine interesser og til at styre omfanget af digital markedsføring fra os gennem et system for præferencestyring

 

Google-cookies og -teknologier

 

Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder - men ikke begrænset til - sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at give dig mere af det, du kan lide at læse og se.

Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om Visma e-conomic, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google Adwords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om Visma e-conomic, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Facebook cookies

 

Facebook Remarketing: Facebooks tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller Facebook, at du har tjekket websitet. Vi går derefter ud fra, at du har en interesse for Visma e-conomic og indholdet på dette site. Når du besøger Facebook, vil du derefter blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

 

Typen af personoplysninger, Visma behandler om dig, kan være:

> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

> Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Visma e-conomic eller vores produkter og tjenester

> Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

> Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video

> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

> Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

> Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

> Clickstream-adfærd og aktivitet på Visma e-conomic Sider og i vores produkter og tjenester

> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Visma du åbner hvornår og hvordan

> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler Visma ikke følsomme personoplysninger om dig.

 

Hvordan vi deler dine personoplysninger

 

Indenfor Visma Gruppen

 

Da Visma består af mange datterselskaber, er der stor sandsynlighed for, at en Kunde vil drive sin virksomhed med mere end ét Visma-selskab. Det er vigtigt for os at levere den bedst mulige kundeservice og samlede oplevelse. For at kunne opretholde et fuldstændigt overblik og viden om, hvilke relationer Kunder og kontaktpersoner har til de forskellige selskaber indenfor Visma Gruppen, deler vi derfor dine personoplysninger med vores datterselskaber.

 

Udenfor Visma Gruppen

 

Visma e-conomic kan også dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

 
Visma e-conomics bruger-communities
 

Hvis du laver et indlæg, kommentar eller lignende i Visma e-conomics bruger-communities eller i andre fora på Visma e-conomic Sider, kan sådanne oplysninger læses og bruges af enhver med adgang til sådanne fora og anvendes til formål udenfor Visma e-conomics eller din egen kontrol. Visma e-conomic er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i sådanne fora på Visma e-conomic Sider. Visma e-conomic publicerer ikke kommentarer, anbefalinger eller lignende udarbejdet af dig uden dit forudgående samtykke.

 
Forretningspartnere
 

Visma e-conomic kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som Visma e-conomic leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan Visma e-conomic og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.

 
Offentlige myndigheder
 

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra Visma e-conomic  udleveres. I disse tilfælde vil Visma e-conomic kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

 
M&A
 

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Vismas forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, som forvaltes af den/de Visma-enhed/enheder, som er involveret.Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og  i sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Visma.

 
 

Dine rettigheder

- Hvilke rettigheder har du?

 

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

 

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Visma e-conomic og kan gøre det enten ved at:

i) følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation

ii) ændre præferencer under det relevante redigeringsafsnit for kontoen, hvis du har en konto hos Visma e-conomic

iii) kontakte os via e-mail på info@e-conomic.dk, eller

iv) ved at bruge Visma e-conomics præferencestyring.

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Visma e-conomic, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

 

Grundlæggende rettigheder

 

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Visma e-conomic om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos Visma e-conomic, kan dette normalt gøres gennem de relevante "dine indstillinger"- eller "din profil"-afsnit på den relevante Visma e-conomic Side eller i applikationen.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst privacy@e-conomic.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 
 

Datasikkerhed og opbevaring

- Hvordan sikrer og opbevarer Visma e-conomic dine persondata?

 

Således sikrer vi dine personoplysninger

 

Visma e-conomic tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. Visma e-conomic forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Visma e-conomic skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere, er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

 

Organisatoriske
 

> Et Data Protection Council styrer lovligheden omkring behandlingen af data, samt  privatlivspolitikker for Visma Gruppen. Rådet er bemandet med sikkerhedseksperter på privatlivs- og informationsområdet under ledelse af en Corporate Data Protection Manager.

> En advokat, som er udpeget til Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer), og som optræder som rådgiver og controller i privatlivsspørgsmål.

> E-læringskurser i databeskyttelse, som er obligatoriske for alle medarbejdere.

> Obligatoriske procedurer for registrering af behandlingsaktiviteter og vurdering af risici for registrerede er gældende for alle Vismas datterselskaber.

> Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af Visma e-conomic.

 
Tekniske
 

> Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau  med risikovurderingen.

> Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende  foranstaltninger.

> Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning, osv.

> Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.

> Anvende sikkerheds- egenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende  tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata,  med tanke på de krav der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

 
Fysiske
 

> Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

 

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Visma e-conomic opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at Visma e-conomic kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

 
 

Visma e-conomic som databehandler

- Hvordan behandler Visma e-conomic persondata i sin rolle som databehandler?

 

Visma e-conomic leverer mange forskellige tjenester til vores Kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af Visma e-conomic. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. Visma optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem Kunden som dataansvarlig og Visma som databehandler skal reguleres af en databehandlingsaftale.

 

Kundens og Visma e-conomics forpligtelser

 

Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

Visma e-conomic er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at Visma e-conomics tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Visma e-conomic behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kort sagt er Kunden og Visma e-conomic forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. Visma e-conomic leverer de nødvendige oplysninger til Kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

 
 

Underleverandører og eksport af personoplysninger

-  I hvilket omfang anvender Visma e-conomic underleverandører?

 

Visma e-conomic bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil Visma e-conomic indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Visma  e-conomic det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

Visma e-conomic støtter sig til nogle strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloud-tjenester. Disse tredjeparter omfatter, men er ikke begrænset til:

- Oracle (US), leverandør af Eloqua som vores automation-værktøj på markedsføringsområdet

- Google (US), leverandør af vores e-mail-, kontorautomations- og filopbevaringsløsning

- Super Office (N), leverandør af vores foretrukne CRM-system

- Microsoft Azure (US), leverandør af teknisk platform til vores cloud-tjenester

- Amazon (IR og US), leverandør af teknisk platform til vores cloud-tjenester

Der leveres yderligere information om Visma e-conomics underleverandører på denne side, samt på Visma Trust Centre, i de tjenestespecifikke vilkår eller i en specifik databehandlingsaftale. Du er under alle omstændigheder velkommen til at anmode om et overblik over og mere detaljerede oplysninger om Visma e-conomics underleverandører, herunder dokumentation for det juridiske grundlag for internationale overførsler, som er nævnt ovenfor.  

 
 

Ændringer til denne Erklæring

 

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 16. januar 2018.

 
 

Sådan kontaktes vi

 

Vi værdsætter din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til privacy@e-conomic.com. Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til: Visma AS, att. Den databeskyttelsesansvarlige, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.

 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Illustration, mand med computer
E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.