Virksomhedsøkonomisk formelsamling

Her er formelsamlingen til dig der arbejder manuelt med dit regnskab - og som gerne vil have styr på nøgletalene. Vi har samlet alle de vigtige former for dig lige her. Skulle du have lyst til at læse mere om de enkelte begreber, så besøg gerne vores ordbog. Den er lavet til dig - uanset om du er nybegynder i regnskab, eller har flere år i branchen og vil genopfriske begreber eller basisviden.

 
 

Vil du slippe for det manuelle arbejde? Prøv e-conomic gratis og uforpligtende i 14 dage. På den måde sparer du timevis af tastearbejde og behøver hverken formler eller lommeregner.

Prøv e-conomic i dag

 
 
 
 

Formler til nøgletal

 

Overskudsgrad

Overskudsgraden fortæller om den del af virksomhedens omsætning som bliver til overskud. Det beregner du med formlen:

Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster / omsætning * 100

 

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden fortæller om din virksomhed generer overskud med den indskudte kapital. Brug denne formel og få mere indsigt:

Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster / samlede aktiver * 100

 

Egenkapitalens forrentning

Med denne formel finder du ud af hvordan din indskudte kapital i virksomheden forrentes:

Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster / egenkapital * 100

 

Kapitalfremskrivning (renters rente)

Det lånte beløb*rentefod^antal år

 

Dækningsbidrag

Dækningsbidraget er dine indtægter efter de direkte omkostninger. For at finde frem til dem, anvend formlen herunder:

Dækningsbidrag = Omsætning - variable omkostninger

 

Dækningsgrad

Dækningsgraden finder du når du kender dækningsbidraget. Den fortæller hvad dit dækningsbidrag er i procent så du nemmere kan sammenligne dit regnskab fra år til år.

Dækningsgrad = Dækningsbidrag / omsætning * 100

 

Nulpunktsomsætning

Når du beregner din nulpunktsomsætning, finder du frem til, hvor meget du mindst skal indtjene i løbet af året, for at få et slutresultat på 0.

Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger / dækningsgrad * 100

 

Omsætningshastighed (debitorernes)

For at beregne dine debitorers omsætningshastighed - og altså hvor hurtigt dine debitorer indbetaler det de skylder - bruger du denne formel:

Debitorernes omsætningshastighed = Nettoomsætning / (Varedebitorer, primo + ultimo / 2)

 

Omsætningshastighed (kreditorernes)

Brug denne formel når du udregner hvor længe din virksomhed har af kredittid hos dine kreditorer:

Kreditorernes omsætningshastighed = Varekøb / (Kreditorer, primo + ultimo / 2)

 

Soliditetsgrad

Her er tallet som fortæller dig hvor robust din virksomheds økonomi er. Jo højere soliditetsgrad, jo mere tab kan din virksomhed klare.

Soliditetsgrad = Egenkapital / aktiver i alt * 100

 

Likviditetsgrad

Med denne formel finder du din likviditetsgrad og viden om din virksomhed har råd til at betale sine udeståender.

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver * 100 / kortfristet gæld

Andre nyttige regnskabsformler

 

Årlig regnskabsmæssig afskrivning (lineær formel)

Denne formel bruger du, når du afskriver et lige stort beløb i hele brugstiden for aktivet:

Årlig afskrivning (lineær) = Kostpris - scrapværdi / brugstid

 

Årlig regnskabsmæssig afskrivning (saldometode)

Formlen her bruger du, når der årligt afskrives med en fast andel af den bogførte restværdi af aktivet:

Årlig afskrivning (saldometode) = Bogført primoværdi * afskrivningsprocent

 

Avance (hele tal)

Avancen er det beløb du tjener når du sælger en vare eller service. Med denne formel finder du din avance i hele beløb:

Avance = Salgspris - købspris

 

Avance (i procent)

Avancen er det beløb du tjener når du sælger en vare eller service. Her finder du din avance i procent:

Avance i procent = Avance / salgspris * 100

 

Basisårsanalyse

Når du analyserer din profit, laver du en basisårsanalyse. Med den sammenholder du omsætning og profit for foregående år med nuværende tal. På den måde, finder du ud af hvad stigningen skyldes, og får indsigt i din virksomheds vækst.

Basisårsanalysen = Årets resultat * basisårsindeks / nuværende års indeks

 

Kapacitetsomkostninger pr enhed

For at finde frem til hvad dine udgifter er i forbindelse med at drive din virksomhed - altså din kapacitetsomkostninger - og særligt når du udarbejder en årsanalyse, bruger du denne formel:

Kapacitetsomkostninger pr. enhed = Kapacitetsomkostninger/afsætning

 

Priselasticitet (simpel formel)

Med denne simple version af elasticitetsformlen udregner du, sammenhængen mellem din varers pris og afsætningen af dem:

Priselasticitet = Mængdeændring i % / prisændring i %

 

Momsformler

 

Momsen er et skattepligtig skattetillæg til din vares salgspris. Her finder du tre formler du kan bruge når du beregner salgsprisen med og uden moms og når du beregner mombsbeløbet. I formlerne er momsen på 25%.

 

Pris med moms = Pris uden moms*(1+0,25)

Pris uden moms = Pris med moms / (1+0,25)

Momsbeløb = Pris uden moms * 0,25

Udvalgte formler til procentregning

 Her finder du en samling formler til at udregne procent. Tag et kig og find den formel du har brug for.

Beregn procentdel af et tal (25%)

Brug denne formel til at beregne procentdelen af et tal. I fomlen har vi brugt eksemplet med 25%. Det tal ændrer du til den procentdel du vil finde.

Procentdel af et tal = Tal*0,25

 

Læg procentdel til tal (25%)

Med denne formel lægger du procentelen til tallet - her er procentdelen igen 25%:

Tal inklusiv procentdel = Tal*1,25

 

Beregn forskel i procent: stigning

Brug denne formel når du skal vide hvilken forskel i procent der er på et tal før og efter en stigning:

Forskel i procent = (Tal efter stigning - tal før stigning) / tal før stigning * 100

 

Beregn forskel i procent: fald

Denne formel bruges når du udregner forskellen i procent på et tal før og efter et fald:

Forskel i procent = (Tal efter fald - tal før fald) / tal før fald * 100

 

Promilleformel ‰

Find promillen med denne formel:

Promille = Tal / 1000

 

Beregn procentpoint (absolut tal)

Brug følgende formel når du finder procentpointen i absolutte tal:

Procentpoint = Procenttal før ændring-procenttal efter ændring

 
 

Slip for formler og lommeregner

 
 
 
 
 

Med e-conomic bliver moms og mange af din virksomheds nøgletal udregnet automatisk. Prøv e-conomic gratis og test det i 14 dage.

 

 Kræver ikke kreditkort

 Ingen binding

 Udløber automatisk

 

Prøv e-conomic nu

 
 
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer