Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Likviditet – hvad er likviditet?

Likviditet er et udtryk for en virksomheds økonomiske tilstand. Likviditet betyder dermed, om der er en tilstrækkelig mængde kapital i virksomheden

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele bogføringsprogrammet med det samme.

Likviditet udregnes på baggrund af kontanter og beholdninger, der let kan omsættes. Det er et udtryk for en virksomheds købekraft og for den kortsigtede betalingsformåen.

Likviditet i en virksomhed

Virksomhedens likviditet er de likvider der findes, efter virksomhedens økonomiske forpligtigelser er modregnet. Det vil sige, at likviditeten er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Man kan også kalde en virksomheds likviditet for virksomhedens nettorådighedsbeløb.

Dermed er likviditeten et udtryk for, om virksomheden er i stand til at købe varer og betale sine regninger. Man kan vurdere en virksomheds likviditet ud fra et beregnet tal, der kaldes likviditetsgraden.

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

Likviditetsgraden er ikke bare et ligegyldigt finansielt tal - nøgletallet kan vise sig at være meget nyttigt. Når du har udregnet likviditetsgraden, kan tallet fortælle dig, om virksomheden har råd til at betale sine udeståender. Altså, om der rent faktisk er omsættelig værdi i virksomheden.

Likviditetsgraden bliver endnu mere brugbar, når den er udregnet for flere perioder. Her fortæller nøgletallet nemlig også, om der er sket et fald eller en stigning i virksomhedens likviditet.

Det kan eksempelvis give virksomhedens ledelse en idé om, hvor der eventuelt kunne være et problem og dermed give virksomheden mulighed for at løse problemet. Formlen for likviditetsgraden ser således ud:

Formel for beregning af likviditetsgrad

Likviditet på et marked

Likviditeten på et marked beskriver omsætteligheden på markedet. Helt konkret fortæller et markeds likviditet, om det er sælgers eller købers marked. Fordelen for parterne afhænger af, om likviditeten er høj eller lav.

  • Høj likviditet: På et marked, hvor der er høj likviditet, det vil sige at varer er lette at omsætte, vil der være en lille forskel på prisen imellem sælgerne på markedet. Købere og sælgere vil finde hinanden hurtigt, og ligeledes vil der hurtigt findes en langsigtet ligevægtspris. Her er det sælgers marked.
  • Lav likviditet: På et marked med lav likviditet vil sælger have svært ved at opnå en højere pris. Køber kan med fordel afvente flere henvendelser fra sælgere og dermed opnå en lavere kostpris. Her er det købers marked.

 

Hvordan kan man forbedre virksomhedens likviditet?

Man kan forbedre virksomhedens likviditet på flere måder. F.eks. ved at skære ned på virksomhedens omkostninger, forhandle bedre betalingsbetingelser hos virksomhedens leverandører eller ved at leje frem for at eje udstyr.

En anden metode til forbedring af likviditet er igennem fakturasalg. Ved fakturasalg sælger du din faktura til en tredje-part,. Du får dermed din betaling med det samme og tredje-parten står for at indkræve pengene fra din kunde. Læs mere om mulighederne for fakturasalg hos e-conomic her.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis