Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Omsætningsaktiver – hvad er omsætningsaktiver?

Et omsætningsaktiv er et aktiv, som en virksomhed forventer at have realiseret, videresolgt eller forbrugt inden for ét år

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Omsætningsaktiver kan bestå af varebeholdninger, varedebitorer, tilgodehavender, kassebeholdning og bankbeholdning.

Varebeholdning som omsætningsaktiv

En varebeholdning er en virksomheds lager af omsættelige varer. Herunder kan der hører råvarer, halvfabrikata, varer under fremstilling eller færdigvarer.

Varedebitorer

Varedebitorer er virksomheder, der har fået kredit på en varelevering. En varedebitors kredit er en kortfristet gæld, som skal indfris inden for ét år. Dermed vil en sådan kredit også indgå i virksomhedens omsætningsaktiver.

Tilgodehavender som omsætningsaktiv

Tilgodehavender er det, som virksomheden har til gode hos sine debitorer. Det kan eksempelvis være, hvis virksomheden har resterende skat til gode hos SKAT, eller hvis virksomheden har refusion til gode for afholdte udgifter.

Likvide beholdninger som omsætningsaktiv

Likvider kan eksempelvis være kassebeholdning og bankbeholdning. Likvide beholdninger er midler i form af penge, som kan være fordelt på forskellige konti.

Det vil sige, at likvide beholdninger dækker behovet for at indfri økonomiske forpligtigelser på kort sigt.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis