Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Varebeholdning – hvad er en varebeholdning?

En varebeholdning består af virksomhedens samlede varer, der typisk er opmagasineret i en lagerbygning eller lignende.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder, der også giver dig overblikket over virksomhedens varebeholdning. Det er muligt at holde styr på varebeholdning med e-conomics lagermodul. Har du nogle spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte vores support.

Varerne kan være i form af råvarer, byggematerialer, varer under fremstilling, færdigvarer, handelsvarer, osv.

Et eksempel på en varebeholdning kan være en guldsmeds varer. Der vil være noget sølv og guld på lageret, nogle færdigproducerede ringe, nogle færdigproducerede halskæder og lignende varer.

Varebeholdningens værdi

Varebeholdningens samlede værdi skal altid medregnes i årsregnskabet som et aktiv.

Det er yderst vigtigt, at værdien stemmer overens med varerne – det vil sige, at hvis en vare er beskadiget, skal der korrigeres for ukurans.

Ukurans er et udtryk, der bruges om varer, som ikke længere kan sælges.

Det kan også være, at varen blot er faldet i værdi i forhold til markedet – er det tilfældet, så skal varebeholdningen nedskrives til nettorealisationsværdi.

Nettorealisationsværdi er den værdi, som en vare/en varebeholdning har på et givent tidspunkt.

Indregningsmetoder

Når en varebeholdning skal indregnes i årsregnskabet, kan det foregå efter forskellige metoder.

Der indregnes først og fremmest efter varens kostpris. Kostprisen er defineret som varens købspris inklusiv omkostninger i forbindelse med købet. Produceres varen selv, vil kostprisen bestå af direkte- og indirekte omkostninger, materialer og potentielle låneomkostninger til produktionen.

Derudover skal det angives, hvilken metode lageret kører efter – det kan blandt andre være FIFO-metoden eller LIFO-metoden.

FIFO står for ”first-in-first-out”. Det vil sige, at den vare der er registreret på lageret først, også er den vare, der bliver solgt først.

LIFO-metoden står for ”last-in-first-out”. Det vil sige, at den senest tilføjede vare til lageret er den vare, der bliver solgt først.

Det vil i årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis fremgå, hvilken metode varebeholdningen er opgjort efter.

Styring af en varebeholdning

For at styre en varebeholdning benyttes der typisk et varekartotek.

Varekartoteket giver overblik over antal varer, kostpris, mv.

Er der ønske om yderligere information omkring varebeholdninger, henviser vi til vores liste over revisorer.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis