Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Aktiv - hvad er et aktiv?

Et aktiv er en større værdi for virksomheden som ejendom, maskiner, lagre eller biler. Aktiver består af anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

I e-conomic er der altid styr på dine aktiver og passiver. Du kan nemt udskrive en rapport over din balance i e-conomic regnskabsprogram.

Aktiver er ting, der typisk har en levetid på over et år. Det kan eksempelvis være en bil, inventar, goodwill, patenter og lignende. Når du køber store ting til din virksomhed, vil de indgå som en værdi i regnskabet.

Varianter af aktiver

Du kan opdele dine aktiver i to varianter:

  • Anlægsaktiver: Disse bliver yderligere opdelt i materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver.
  • Omsætningsaktiver: Dette er aktiver, som du forventer at indfri inden for et år. Her vil poster som tilgodehavender fra debitorer, varelagre, likvide beholdninger og lignende høre til.
 

Afskrivning af et aktiv

Et aktiv bliver afskrevet over en årrække, så værdien i regnskabet hele tiden stemmer overens med den reelle værdi af aktivet.

Der er forskellige afskrivningsregler alt efter, hvilken type aktiv, der er tale om.

Hardware vil eksempelvis typisk blive afskrevet over 3 år, en bil over 7 år og en ejendom over 30 år.

Straksafskrivning

I nogle tilfælde kan en virksomhed vælge at straksafskrive et aktiv, hvis virksomheden vurderer, at aktivet mister sin værdi meget hurtigt. En virksomhed kunne eksempelvis have brug for at straksafskrive en computer, da den hurtigt bliver forældet.

Vil du vide mere om konkrete afskrivningsregler, skal du kontakte en revisor.

Aktiv - småanskaffelsesgrænse

Der er en grænse for, hvornår du kan registrere dit køb som et aktiv. I 2018 er småanskaffelsesgrænsen på 13.500 kr. Det vil sige, at hvis du køber inventar til din virksomhed, der overstiger grænsen på 13.500 kr., skal du registrere det som et aktiv.

Småanskaffelsesgrænsen betyder ikke, at hver enkelt ting du køber skal koste over grænsebeløbet men blot, at det samlede køb af eksempelvis inventar skal overstige grænsen.

Aktiver og passiver

Hvor aktiver udgør en del af regnskabet, udgør passiver den anden. Et aktiv er noget, som virksomheden ejer - et passiv er noget, som virksomheden skylder væk. Aktiver og passiver skal altid stemme overens, for at der er balance i regnskabet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis