Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Småanskaffelser - hvad er småanskaffelser?

Småanskaffelser er genstande, som du køber til en værdi under kr. 31.000. Tallet er fra 2022 og opdateres typisk en gang om året.

Har du spørgsmål til hvordan du skal bogføre småanskaffelser i dit regnskab? Så kan du altid oprette et indlæg på vores forum.

Alle virksomheder køber materielle ting, der kan kategoriseres som en småanskaffelse. Eksempler på småanskaffelser kan være en printer, en kaffemaskine, en iPhone, m.v..

Betingelser for småanskaffelse

For at du kan få lov at trække den materielle ting fra som en småanskaffelse i din virksomhed, er der to betingelser, der skal være opfyldt:

  • For det første skal den materielle ting have en værdi på mindre end kr. 31.000, eksklusiv moms (tal fra 2022).
  • For det andet skal det være en ting, som ikke skal indgå i sammenhæng med en anden ting – altså den skal bruges separat. Det kunne eksempelvis være en telefon, en skærm, m.v..

Køber du kontorudstyr til et nyt lokale, det vil sige borde, stole, telefoner, computere, m.v. på én gang, så bliver det betegnet som et samlet aktiv. Prisen på dette aktiv vil overstige kr. 31.000, og skal derfor afskrives over en årrække.

Forskellen på en småanskaffelse og et aktiv

Forskellen på en småanskaffelse og et aktiv er, hvordan du skal behandle dem regnskabsmæssigt.

En småanskaffelse bliver medregnet i resultatopgørelsen som en driftspost. Det vil sige, at den bliver straksafskrevet i det pågældende regnskabsår.

Et aktiv bliver medregnet i balancen. Det vil sige at aktivet beholder en vis værdi for virksomheden i en årrække, og vil til sidst blive afskrevet til nul.

Kort sagt er forskellen, at en småanskaffelse bliver straksafskrevet, mens et aktiv har en længere ”levetid”.

Hvis anskaffelsen kan være begge dele

Hvis anskaffelsen kan være begge dele, hhv. en småanskaffelse og et aktiv, skal virksomheden tænke sig om. Der vil nemlig være forskel på, hvordan regnskabet udformer sig, alt efter om anskaffelsen bliver medregnet som en småanskaffelse eller et aktiv.

En småanskaffelse går ind og bliver registreret som en omkostning, der har været i året, mens et aktiv går ind og bliver en værdi, der er tilkommet i året. Det vil sige, at en småanskaffelse forringer resultatet, mens et aktiv forhøjer balancesummen.

Du kan evt. snakke videre med en revisor om, hvilken løsning, der er bedst for dig og din virksomhed. Tag et kig i vores revisor- og bogholderliste for kontakter. Klik på Byer for at inddele listen, du ser kun revisorer og bogholdere i København, hvis du klikker på København.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis