Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kontering – hvad betyder kontering?

At kontere betyder, at man indfører indtægter og udgifter i et regnskab

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Kontering vil sige at henføre indtægts- og omkostningsbilag til rette konto i kontoplanen. Kontering er afledt af ordet 'konto'.

Tidligere førte man bogholderi igennem en kassebog/kassekladde, hvor man indtægts- og udgiftsførte alle bilag og bevægelser på den enkelte bankkonto, girokonto eller kassebeholdning. I denne forbindelse noterede man, eller konterede som det hedder, også hvilken konto indtægten eller udgiften skulle bogføres på.

Typisk førte virksomhederne selv deres kassebog, med dato, bilagsnr., beskrivelse og førte så beløbet i en indtægts- eller udgiftskolonne. Hver måned lagde man tallene sammen og afstemte det med saldoen i eksempelvis banken.

Herefter blev kassebogen så indsendt til revisor, hvorefter en medarbejder påførte kontonummer ud for hver linje, som var skrevet/registreret i kassebogen - eller vedkommende konterede som det hedder.

Elektronisk kassekladde

I dag sker det i en og samme arbejdsgang i en elektronisk kassekladde, når du opretter en postering i dit regnskabsprogram, taster du vanligvis, hvis det da ikke kommer automatisk, dato, bilagsnr., beskrivelse, beløb og så taster eller vælger du også en konto, hvor beløbet skal føres som indtægt eller udgift.

Typisk angiver man også en modkonto, som oftest er bankkontoens kontonummer i kontoplanen.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis