Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Løn - hvad er løn?

Løn er den betaling, man som medarbejder får for at arbejde. Lønnen betales typisk månedsvist forud og består af en grundløn plus eventuelle tillæg.

Ifølge den nye bogføringslov skal både regnskabsføring og lønbogholderi foregå digitalt. Det betyder, at regnskaber og lønoplysninger, der i dag håndteres på eksisterende platforme som Excel eller i papirform, skal inden for de næste par år overføres til digitale regnskabsprogrammer og lønsystemer.

Når en løn udarbejdes, er der nogle forskellige bestanddele som skal være med. Det er ting som: Bruttoløn, diverse bruttotræk, multimedieskat, ATP, evt. pension, AM-bidrag og A-skat.

Udarbejdelse af løn

Løn bliver opgjort med udgangspunkt i den månedlige bruttoløn. Først trækkes diverse bruttotræk fra, som der måtte være mellem medarbejderen og firmaet. Dernæst bliver multimedieskat, ATP samt eventuel pension trukket fra. Herefter beregnes der AM-bidrag af det resterende beløb fra gagen/lønnen.

Til sidst trækkes medarbejderens fradrag fra det beløb, der er tilbage, hvor der så beregnes A-skat af resten. I bunden af enhver lønseddel vil der stå, hvor meget der er til disposition på medarbejderens konto på udbetalingsdagen.

Til udarbejdelse af løn, kan det være smart at benytte et lønsystem som Dataløn eller ProLøn, hvor lønnen bliver indberettet til SKAT gennem et system, og der bliver udarbejdet lønsedler til medarbejderne.

Ønsker man selv at udarbejde lønsedlerne, er dette også en mulighed, eksempelvis i et program som Excel. Her er det bare vigtigt at være opmærksom på, at man selv skal indberette lønoplysninger m.v. til SKAT via E-indkomst.

Bogføring af løn

Når du skal bogføre lønnen, er det vigtigt at den konteres korrekt. Hvis lønnen bliver konteret korrekt, kan du gennem din bogføring holde øje med, hvad der er af skyldige beløb, som skal afregnes igennem måneden.

Når lønnen bliver udarbejdet, er det kun noget af det fra lønsedlen, som bliver udbetalt på medarbejderens konto. Det resterende skyldige beløb til AM-bidrag og A-skat afregnes gennem firmaet senere på måneden. Det er derfor vigtigt at sørge for at have råd til dette, så firmaet ikke kommer i restance med SKAT.

Løn kan, som alt andet, bogføres på forskellige måder. Som udgangspunkt er det dog en god idé at sørge for, at AM-bidrag og A-skat bliver bogført som skyldige poster, der så udlignes når de indbetales til SKAT senere på måneden.

For en nærmere gennemgang af bogføringen af løn, henviser vi til en revisor eller en bogholder. Du kan bruge e-conomics revisor- og bogholderliste til at finde en. Du kan finde en revisor i dit nærområde ved at vælge din by. Hvis det f.eks. er København, så find listen over revisorer og bogholdere i København.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis