Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Personalegoder – hvad er personalegoder?

Et personalegode er en materiel genstand, der som regel bliver tilbudt medarbejderen mod en lavere løn

Hvis du har et spørgsmål om personalegoder, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.
Har du brug for et bogføringsprogram? Så prøv e-conomic gratis.

Virksomheder tilbyder ofte deres medarbejdere personalegoder, som en del af en fleksibel lønpakke.

Personalegoder kan være med til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads, og dermed tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere.

Den eneste meromkostning for virksomheden vil være lidt flere administrationsomkostninger i forbindelse med lønafregninger.

Multimedieskat

Multimedieskatten blev afskaffet i 2012.

Med afskaffelsen af multimedieskatten, blev mulighederne for attraktive bruttolønsordninger også begrænset. Det er således ikke længere muligt, at købe eksempelvis en telefon og få den trukket fra i løn før skat.

Beskatning af personalegoder

Som udgangspunkt skal alle personalegoder beskattes, men der findes selvfølgelig nogle undtagelser.

Først og fremmest opererer SKAT med to bagatelgrænser – den gamle og den nye.

Bagatelgrænsen ligger på kr. 5.900,- årligt (2017). Personalegoder der går ind under denne, er eksempelvis fri avis derhjemme, mad og drikke ved overarbejde, vaccination, etc. – det er altså arbejdsrelaterede personalegoder.

Hvis det samlede antal af personalegoder på et år, overstiger en værdi af kr. 5.900,-, skal medarbejderen beskattes af hele værdien af goderne.

Med den nye bagatelgrænse får arbejdsgiver mulighed for at give sine ansatte skattefrie personalegoder til en værdi af maksimalt kr. 1.100,- pr. medarbejder.

Julegaver tæller ikke med i bagatelgrænserne. Julegaver må maksimalt have en værdi af kr. 800.

Andre personalegoder der ikke tæller med i bagatelgrænserne er ting som fri bil, fri telefon, frugt- og kaffeordning på arbejdspladsen, osv.. Det er vigtigt at være obs. på, at nogle af de nævnte goder beskattes på anden vis.

Moms af personalegoder

Det kommer helt an på det enkelte gode, hvorvidt virksomheden kan trække momsen fra. Nogle goder har fuld fradragsret, andre har delvis fradragsret og nogle har ingen fradragsret.

Ønskes der yderligere info om personalegoder, henviser vi til din revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis