Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Moms - hvad er moms?

Moms står for ’meromsætningsafgift’ og er skattetillæg på salgsprisen enten med 6%, 12% eller 25%

Moms er en vigtig del af det at føre regnskab. Du kan let arbejde med moms i e-conomic regnskabsprogram. Se vores guides til hvordan du arbejder med moms i e-conomic. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få styr på din virksomheds moms.

Moms lægges til salget (omsætningen) af varer og tjenesteydelser på tværs af landet.

De fleste virksomheder og selvstændige er skattepligtige for moms. Der er nogle områder, der er undtaget såsom sundhedsvæsenet, banker, forsikring og uddannelser.

Der findes tre forskellige satser: 6%, 12% og 25%. I Danmark er det som regel 25% af varens eller tjenestens pris, der bliver opkrævet i moms.

At bogføre med moms

Når man bogfører med moms, er det ikke længere nok at angive en konto i kredit og en konto i debet for beløbet som skal bogføres.

Man må i stedet opdele omsætningen i en momsdel som føres mod balancekontoen og en mod resultatkontoen for den faktiske omsætning.

Hvis det som eksempel gælder en kontant kvittering på 1000 kroner med 25% moms, så bogføres 1000 kroner i kredit på likvidkontoen, 800 kroner i debet på en omsætningskonto og 200 kroner i debet på en balancekonto for moms.

Modsvarende deles salget op i en momsdel og en indtægtsdel.

Man skal altid bogføre den moms som er angivet på bilaget, også selvom den er fejlberegnet.

Særregler for moms

Der findes mange undtagelser og særregler i skattelovgivningen for momsregistrering, og loven opdateres ofte. Derfor bør man være forsigtig både i bogføring af indgående moms og af udgående moms, så man ikke ved et uheld bogfører momsen forkert.

Der gælder særlige regler blandt andet for udlejning af lokaler, leasing af biler, køb og salg af byggeaktiviteter, byggevarer og meget andet.

Hvis du er fritaget for at betale moms af særlige årsager, og skal betale lønsum, gælder der også særlige regler.

Et godt råd er periodisk at have en professionel økonom til at kontrollere bogføringen for moms.

Du kan finde mange kompetente økonomer på e-conomics liste over revisorer og bogholdere.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis