Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Leasing – hvad er leasing?

Leasing er en form for betalt lån af eksempelvis en bil. Ved leasing betales en fast månedlig ydelse i hele leasingperioden

Hvis du har et spørgsmål om leasing, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.

Vælger en virksomhed at lease eksempelvis en bil, svarer det til at leje bilen – det vil sige at virksomheden ikke får ejendomsretten over bilen.

Når en virksomhed vælger at lease, er der to forskellige leasingformer at vælge mellem – henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing.

Det er vigtigt at sætte sig ind i de to leasingformer, da de behandles på forskellige måder i regnskabet.

Finansiel leasing

Vælger virksomheden at bruge finansiel leasing, forpligter virksomheden sig til at købe, eller sørge for en køber, til den leasede genstand efter leasingaftalens ophør.

Der vil i denne leasingform derfor reelt set ikke være tale om leje af en genstand, men derimod om afbetaling på et køb.

Regnskabsmæssigt behandles en finansielt leaset genstand som et aktiv.

Operationel leasing

Vælger virksomheden at bruge operationel leasing, forpligter virksomheden sig ikke til at købe den leasede genstand efter leasingaftalens ophør.

Leasingaftalen vil derfor stort set svare overens til det at leje en genstand.

Regnskabsmæssigt behandles operationel leasing som en driftsomkostning i resultatopgørelsen.

Leasingkontrakter

De forskellige leasingkontrakter der udformes hos leasingselskaberne varierer meget. Som regel fremgår det ikke specifikt af kontrakten, hvorvidt der er tale om finansiel eller operationel leasing – det må afgøres ud fra kontraktens indhold.

Før virksomheden skriver under på en leasingkontrakt, er det vigtigt at læse den grundigt igennem.

Derudover er det også vigtigt, at være opmærksom på, at man som leasingtager ikke er dækket af købeloven.

Er der ønske om yderligere leasinginformation henvises til en advokat, revisor eller bankrådgiver.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis