Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Debet - hvad er debet?

Debet er et udtryk inden for regnskabsverden, som dækker over tilgangene til aktiver i eksempelvis balancen, men hænger også sammen med omkostninger i resultatopgørelsen

e-conomic regnskabsprogram har fast modkonto, så når noget indtastes i debet sker modposteringen automatisk. Vores e-copedia fortæller alt om opsætning af konto.

Debet er et udtryk inden for regnskabsverden, som dækker over tilgangene til aktiver i eksempelvis balancen, men hænger også sammen med omkostninger i resultatopgørelsen.

Hvilke kontotyper findes der i et regnskab?

Regnskabet opdeles normalt i 4 kontotyper:

  • Aktivkonto: Aktivkontoen indeholder virksomhedens aktiver (inventar, kassebeholdning, varebeholdning og lignende), og aktivers værdi bogføres i debet på denne slags konto. En formindskelse af denne værdi skal posteres i kredit.
  • Passivkonto: Passivkontoen indeholder virksomhedens passiver, eller udestående (kassekredit, gæld, leverandørgæld og lignende). På denne konto bliver der bogført i kredit. Altså kommer den værdi, som virksomheden skylder væk til at stå i kredit. En formindskelse af denne værdi skal posteres i debet.
  • Udgiftskonto: En udgiftskonto indeholder eksempelvis markedsføringsomkostninger. På udgiftskontoen skal der posteres på debetsiden som en omkostning, mens modposten vil blive krediteret som en leverandøromkostning på passivsiden.
  • Indtægtskonto: På en indtægtskonto vil indtægter blive posteret på kreditsiden, mens formindskelse af indtægter debiteres, eksempelvis en kreditnota til en kunde.

På grund af princippet inden for dobbelt bogføring skal alle transaktioner posteres to gange; to steder, på to konti. Det afhænger af kontotypen, om der skal posteres i debet eller i kredit.

Hedder det debet eller debit?

Man kan bruge begge stavemåder. Debet med ”e” er dog mest korrekt at bruge på dansk, mens debit er det samme ord bare på engelsk. Det er dog blevet mere normalt også at bruge det engelske ord og den engelske stavemåde. En udgiftskonto er også nødvendig i et regnskab, til eksempelvis en omkostning såsom markedsføringsomkostninger. På udgiftskontoen skal den posteres på debetsiden, som en omkostning, mens modposten vil blive krediteret som en leverandøromkostning på passivsiden. På en indtægtskonto vil indtægter blive posteret på kreditsiden, mens formindskelse af indtægter debiteres, eksempelvis en kreditnota til en kunde.

Du har mulighed for at tilmelde dig vores regnskabskursus, der kan hjælpe dig til at forstå regnskab og bogføring. 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis