Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Dobbelt bogføring - hvad er dobbelt bogføring?

Dobbelt bogføring er måde at holde regnskab på, hvor hver postering skal bogføres på både debetsiden og kreditsiden

Ifølge den nye bogføringslov må bogføring kun ske digitalt, hvilket betyder, at regnskaber lavet i Excel eller på papir skal overføres til et digitalt bogføringsprogram med digital opbevaring af bilag inden for de næste år.

Dobbelt bogholderi handler om, at hver transaktion skal bogføres 2 gange. Én gang i debet og én gang i kredit, eller snarere: det samme beløb i debet og i kredit.

Dobbelt bogføring betyder, at du hele tiden skal have balance i bogføringen. En krone i debet skal modsvares af en krone i kredit – selvom det ofte er på en anden konto.

Hvad siger loven om dobbelt bogholderi?

Loven siger ikke noget om, at man skal anvende dobbelt bogføring, men metoden er efterhånden blevet en international standard, så selvom det er muligt at bogføre med andre metoder, er det både vanskeligt og uhensigtsmæssigt.

Dobbelt bogføring er en gammel kunst

Den dobbelte bogføring er ikke en ny opfindelse. Den blev udviklet af handlende i Firenze i 1200-tallet, og derfor kaldes metoden også undertiden ”italiensk bogholderi”.

Dobbelt bogføring i praksis

Mange transaktioner handler om, at man køber eller sælger noget. Tager man som eksempel en kundefaktura, så er det en kunde, der køber en vare kontant af sælgeren.

Fakturaen bogføres dels på 5810 kassen i standardkontoplanen i debet. Nu øges tilgangen på balancen. Siden bogføres den på konto 1010 ’salg af varer/ydelser’ i kredit.

Transaktioner som ikke påvirker resultatopgørelsen

I eksemplet ovenfor påvirkes både resultatopgørelsen og balancen. Når vi går i banken med kontanter og indsætter disse, så krediterer vi kassekontoen 5810, og debiterer bankkontoen 5820. Her påvirkes resultatet ikke, da begge transaktioner sker på balancekonti.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis