Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Postering - hvad er en postering?

En postering dækker over enhver transaktion, der er i et regnskab. En postering laver man hver gang man krediterer eller debiterer på enhver konto

Find her ud af hvordan du skal bogføre posteringer i kassekladden, når du bruger e-conomic regnskabsprogram.

Enhver transaktion medfører som minimum én postering på debet og én postering på kredit. Dog vil der typisk være 3 posteringer på et bilag - hhv. én postering på en købs-/salgskonto, én postering på en bankkonto og én postering på en momskonto.

Som eksempel kan nævnes: En kunde skylder 1000,-, hvilket man så debiterer på kundens konto – én postering. Derefter krediterer man 800,- på omsætningen – to posteringer. Afslutningsvis krediterer man 200,- til moms – tre posteringer.

Der kan sagtens være flere posteringer end ovennævnte på et bilag. Antallet af posteringer afhænger af hvorvidt bilaget skal deles ud på forskellige konti i bogføringen. Eksempelvis vil et lønbilag blive konteret på mange forskellige konti, hvorfor der er mange posteringer på et enkelt lønbilag.

Fejl i posteringer

Det er ikke unormalt at der opstår fejl, når man bogfører sine bilag.

Hvis man har nået at bogføre et bilag fra kladdestadiet, er det ikke muligt at slette det igen. Her er man nødt til at lave en såkaldt fejlpostering eller en ompostering til at udligne fejlen. Omposteringen og fejlposteringen vil i regnskabet fremstå som et individuelt bilag, eventuelt med en note om fejlen.

Fejlpostering

En fejlpostering er, hvis man har bogført et bilag, der slet ikke skulle have været bogført af den ene eller anden grund. Her må man lave en fejlpostering, som består i, at man tilbagefører den fejlposterede sum.

Ompostering

Omvendt kan man komme til at bogføre en postering på en forkert kunde, hvoraf selve debiteringen er god nok, men hvor man skal ompostere og kreditere den rigtige kunde. I dette tilfælde laver man en ompostering, hvoraf man trækker krediteringen tilbage, hvorefter man krediterer den rigtige kunde.

Eksempel på ompostering

Det antages i eksemplet at der i forvejen er krediteret et beløb på en omsætningskonto og tilsvarende beløb er debiteret på en debitor. I eksemplet skal der derfor foretages en udligning af en debitor, da debitoren har indbetalt sit udestående.

Det er muligt, at man har kunder, der hedder mere eller mindre det samme, og hvis man skal kreditere en indbetaling på Ole A. Olesens konto, men ved en fejl krediterer den på Ole B. Olesen, må man lave en ompostering.

Man retter fejlen ved at debitere, altså lave en ompostering, der ophæver fejlen (indbetalingen på Ole B. Olesens konto) og krediterer derefter indbetalingen på Ole A. Olesens konto. Indbetalingen er oprindeligt debiteret banken. Man behøver ikke at rette noget på bankkontoen, da denne del af den oprindelige postering i sig selv var korrekt.

Det vigtigste er, at man er konsekvent med sine fejl; det er uundgåeligt at lave dem, men det skal være gennemskueligt for revisor, bogholder og SKAT. Det er ikke kun det at rette fejl, der tager tid – også at finde dem.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis