Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Indbetaling – hvad er en indbetaling?

En indbetaling er en konkret overførsel fra en konto til anden. Det kan være til en offentlig myndighed, til en privatperson eller til en virksomhed

Lær her hvordan du bogfører en indbetaling i e-conomic bogføringsprogram.

En indbetaling kan være utroligt mange ting, men ens for alt er, at en indbetaling er en overførsel af likvide midler fra en konto til en anden. Det kan både være fra en virksomhed til en anden virksomhed, fra en privatperson til en organisation eller fra en virksomhed til en offentlig myndighed.

Indbetaling af selskabskapital

Ifølge selskabsloven fra 2013 er der mulighed for blot delvist at indbetale den kapital, der registreres som selskabskapital, hvis du skal stifte et selskab, eller hvis du ønsker at øge den nuværende kapital.

Kravet for delvis indbetaling er, at minimum 25 % af kapitalen skal indbetales og minimumbeløbet lyder på 50.000 kr. Det vil sige, at hvis du skal stifte et aktieselskab, der som bekendt kræver en indskudt kapital på 500.000 kr., så kan du nøjes med at indbetale 125.000 kr.

Drejer det sig om stiftelse af et anpartsselskab skal den fulde kapital på 50.000 kr. dog indskydes på baggrund af minimumsgrænsen.

Indbetaling af moms

Enhver virksomhed skal indberette moms til SKAT. Om virksomheden så skal foretage en indbetaling til SKAT afhænger af momsopgørelsen.

Momsen skal indberettes for hver momsperiode også selvom din virksomhed hverken har haft noget salg eller har købt noget. Det vil sige, at når du indberetter din moms, så skal både din indgående moms og udgående moms angives.

Din virksomhed får en bøde, hvis momsen indberettes for sent. Ligeledes bliver skyldig moms pålagt en rente, hvis den ikke er betalt på forfaldstidspunktet.

Indbetaling af pension

Din indbetaling af pension som privatperson kan trækkes fra i SKAT. Der findes dog forskellige regler, alt efter hvem der foretager indbetalingen.


Når din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag, så fratrækker din arbejdsgiver dette inden beregningen af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at fradraget for pensionsindbetalingen allerede er givet, og du skal dermed ikke oplyse beløbet på din selvangivelse.

Når du selv indbetaler til din pension, så sker indbetalingen efter, at der er fratrukket arbejdsmarkedsbidrag af din løn. Det vil sige, at beløbet skal angives, og du vil dermed få et højere fradrag.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis