Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Rente - hvad er en rente?

Rente er prisen, der tilbagebetales for at låne penge i en given periode

e-conomic regnskabsprogram tilbyder den ekstra funktion, at du kan tilbageføre renter og gebyrer, hvis debitor har betalt fakturaen men ikke renter og gebyrer. Du kan læse om hvordan i vores e-copedia. Prøv e-conomic regnskabsprogram.

Rente er en procentdel af kapitalen, der tilbagebetales ved eksempelvis lån, gæld og rykkere.

Grunden til at disse renter opkræves er, at udlåneren afgiver sin råderet over kapitalen i den periode lånet varer. Renterne der tilskrives kapitalen, kan altså ses som en kompensation for den udsatte råderet.

Eksempler på rente

Ved indlån ses tilskrivning af rente, når bankkunden eller firmaet indsætter penge på en konto og kontoens beløb trækker renter, og omvendt er det ved udlån, da renterne af summen skal tilbagebetales. Renten udregnes normalt i procent af kapitalen pr. år.


Optages et lån, skal man som enkeltmandsvirksomhed eller privatperson oplyse dette i forskudsopgørelsen, da renterne har indflydelse på det månedlige fradrag.

Hvordan udregnes renten?

Som sagt afregnes renten normalt som en procentsats pr. år også kaldet rentefoden. Hvis der tages udgangspunkt i dette, kan der lånes 100 kr., med en rentefod på 5 % som resulterer i, at man vil skylde 105 kr. når året er omme. Lånes der 100 kr. i 2 år ved 5 % rente, skal der tilbagebetales 110 kr. efter den simple renteberegning eller efter rentes rente-princip betales 110,25 kr.

Rentes rente

Rentes rente-princip udregnes ved at gange det lånte beløb, 100 kr., med rentefoden, 5 %, og derefter gange med antal år renten tilskrives kapitalen i potens. Formlen ser således ud:

Udregning af rentes rente (Eksempel 1)

Skal rentes rente af ti år udregnes sættes tallet 10 i stedet for 2 således:

Udregning af rentes rente (Eksempel 2)

Rentes rente-princip indbefatter altså, at der tilskrives rente af lånebeløbet og tidligere tilskrevne renter. Således forøges det samlede beløb indtil beløbet er betalt, og renten kan enten betales løbende eller tilskrives det voksende lånte beløb.

Rentelov

Renteloven er en lov, der indeholder reglerne for rentetilskrivning ved inddrivelse af gæld ved forsinket betaling. Denne gæld inddrages i form af rykkergebyrer og morarenter, som bestemmes ud fra renteloven. Skal man sende en rykker til en kunde, skal dette foregå i overensstemmelse med renteloven. Læs mere om renteloven på retsinformationens website


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis