Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Morarente – hvad er morarente?

Morarente er en ekstra renteomkostning, som en kreditor kan opkræve fra en skyldner, hvis det skyldige beløb betales for sent

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Morarente er en kompensation til kreditor, for at et udestående ikke er blevet betalt til tiden. Morarenten betales af debitor.

Hvordan fastslås morarenten?

Morarenten består af to dele, den ene er Nationalbankens udlånsrente og den anden er et lovbestemt tillæg. De to dele lægges sammen, og derved findes morarenten. Renteloven 2013 har fastsat tillægget til at være 8 %. Nationalbankens udlånsrente er pr. 1. juli 2013 sat til 0,20 %. Det vil sige, at morarenten for perioden 1. juli – 31. december er 8,20 %.

I 2014 er morarenten stadig den samme.

Udeståender med forfaldsdato inden 1. marts 2013 kan kun påregnes en morarente på 7,20 %, da disse ikke vil være omfattet af den hævelse af det lovbestemte tillæg, som renteloven 2013 har fastsat.

Hvor ofte ændrer morarenten sig?

Morarenten ændres først og fremmest når Nationalbanken enten vælger at hæve eller sænke rentenudlån. Men en ændring kan altså også forekomme, hvis der ved lov bliver vedtaget en ny rente.

Hvornår kan man opkræve morarente?

Der må opkræves morarente på et udestående, hvis dette ikke er betalt til forfaldsdatoen. Beregningen af renten følger den sædvanlige praksis i Danmark, som er baseret på at et år består af 360 rentedage, mens en måned består af 30 rentedage. Der beregnes ikke renters rente ved morarente.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis