Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Udestående – hvad er et udestående?

Et udestående er et beløb, som en kunde skylder en virksomhed. Udeståender medregnes som en del af virksomhedens aktiver og registreres i balancen

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Når en virksomheds kunde skylder virksomheden penge, så kalder man dette skyldige beløb for et udestående. Et udestående er altså en mængde penge, som virksomheden regner med at få ind i fremtiden.

Faktura og rykker

Hvis en kunde har købt en vare eller en ydelse, så er det skyldige beløb et udestående, indtil beløbet er betalt til virksomheden. For at imødekomme et udestående og få det indfriet, så sender man typisk en faktura til kunden, hvori man beder om betaling for det leverede. Hvis kunden ikke betaler inden for tidsfristen på eksempelvis 30 dage, så kan man sende en rykker som påmindelse om udeståendet.

Køb på kredit

Et udtryk, man ofte hører er at købe på kredit. Det betyder netop, at man modtager en vare, inden man betaler for den. Indtil varen er betalt vil købet figurere som et udestående for sælger.

Udeståender er helt almindeligt

I forretningslivet er det snarere reglen end undtagelsen, at man betaler forskudt af selve købet. Mange virksomheder tillader en betalingsperiode på eksempelvis 30, 45 eller 60 dage, hvor kunden kan foretage betalingen for varen eller ydelsen.

Dagligdagens udeståender

Et udestående, som de fleste kan forholde sig til er udbetaling af løn. Løn er et udestående mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor den ansatte allerede har leveret ydelsen i form af arbejdskraft. Derfor er den ansatte berettiget til sin løn, som arbejdsgiveren typisk har indtil sidst på måneden til at udbetale. På den måde køber din arbejdsgiver faktisk din arbejdskraft på kredit.

Få klaret dine udeståender

Hvis en kunde endnu ikke har betalt for en vare eller ydelse, så er tiden måske inde til at sende dem en rykker. Hvis du skal sende en rykker, er du nødt til først at finde den debitor, der skal have rykkeren, hvilket let kan gøres i e-conomic.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis