Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Hensættelse – hvad er en hensættelse?

En hensættelse er et beløb, man regner med skal betales i fremtiden på baggrund af en hændelse i tidligere eller indeværende år

I e-conomic regnskabsprogram har hensættelser nøgletalskoden 17. Nøgletalskoder kan bruges, hvis du vil importere en kontoplan til e-conomic. Prøv e-conomic regnskabsprogram.

En hensættelse er et beløb, der er ”sat hen” til senere betaling. Det vides endnu ikke, om den eventuelle fremtidige udgift vil blive en realitet, men hvis der er sandsynlighed for det, så bliver hensættelsen optaget i regnskabets balance.

Hensættelser giver mere retvisende regnskab

Hvis en virksomhed er i gang med nogle aktiviteter, der endnu ikke har en økonomisk betydning, men som sandsynligvis kommer til det, så skal denne aktivitet bogføres som en hensættelse. Hensættelsen giver et mere retvisende regnskab, da man er bedre forberedt på, at en omkostning indtræffer inden for nærmeste fremtid.

Der kan være stor tidsmæssig forskydning mellem en hændelse og omkostningen af hændelsen. Er man eksempelvis i gang med en retssag, som man står til at tabe, så kan retssagen indgå i regnskabet som en hensættelse, hvor en senere tabt sag så vil resultere i den egentlige udgift.

3 kriterier til en hensættelse

For at kunne behandle en forpligtelse som hensat skal nogle kriterier være opfyldt.

  • For det første skal hensættelsen være et resultat af begivenheder, der er sket forud for balancedagen, og som senere vil medføre en egentlig retslig eller økonomisk forpligtelse.
  • For det andet skal det være sandsynligt, at hensættelsen medfører et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer. Sandsynligt defineres her som ”større end 50 %”.
  • For det tredje skal man kunne foretage en vurdering af, hvor højt beløbet bliver. Det er ledelsen, der vurderer, hvad de mener hensættelsen kommer til at koste virksomheden.

Hensættelse afløst af hensat forpligtelse

Ordet hensættelse er siden Årsregnskabsloven af 2001 erstattet af ”hensat forpligtelse”. Den nye betegnelse ændrer dog ikke ved, hvad hensættelse dækker over.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis