Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Hensat forpligtelse - hvad er en hensat forpligtelse?

Hensatte forpligtelser er beløb som er sat af til sandsynlige, men usikre økonomiske forpligtelser i en virksomhed

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En hensat forpligtelse, tidligere benævnt som en hensættelse, er et beløb som man sætter af i et regnskab til en fremtidig, sandsynlig men usikker omkostning eller forpligtelse. Den hensatte forpligtelse må ikke forveksles med begrebet henlæggelse.

En hensat forpligtelse er et beløb, som man sætter af i regnskabet til dækning af en senere forpligtelse.

Formålet med en hensat forpligtelse er at gøre et regnskab for et aktuelt år mere retvisende; der kan være omkostninger som til en vis grad skal bogføres i indeværende eller foregående regnskabsår, som decideret hører til et specifikt år og ville være misvisende i et fremtidigt. En hensat forpligtelse skal ikke forstås som en form for opsparing.

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen og omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Hensatte forpligtelser medfører effekten af, at virksomhedens egenkapital reduceres.

Hensatte forpligtelser opgøres i kostpris, og hvis kostprisen ikke kan blive opgjort, bliver der vurderet en forventet dagsværdi for, hvad det koster at indfri forpligtelsen.

Hvornår kan man hensætte en forpligtelse?

Der er flere omstændigheder der er aktuelle i forhold til hensatte forpligtelser og visse kriterier der skal opfyldes før man kan behandle en forpligtelse som en hensat.

For det første betegner man en hensat forpligtelse som sandsynlig, men usikker, hvilket dækker over, at forpligtelsen vurderes til at have over 50% sandsynlighed for at de omstændigheder, der begrunder forpligtelsen, bliver aktuelle. Det ”usikre” dækker over, at størrelsen på og afviklingstidspunktet af forpligtelsen kan være usikker.

Derudover er der visse kriterier:

  • Forpligtelsen skal være et resultat af begivenheder, der går forud for balancedagen, og vil medføre en retlig eller faktisk forpligtelse
  • Det skal være sandsynligt, at forpligtelsen medfører et økonomisk træk på økonomiske ressourcer
  • Der skal kunne foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af den pågældende forpligtelse. Målingen skal være foretaget af virksomhedens ledelse

Hvad er en hensat forpligtelse eksempelvis?

En hensat forpligtelse er ofte:

  • Garantier
  • Tab
  • Udskudt skat
  • Omstruktureringsforpligtelser
  • Pension
  • Fratrædelsesomkostninger

Det er ikke tilladt at indregne fremtidige forpligtelser, eksempelvis hensatte vedligeholdelsesomkostninger og hensigt om anskaffelse af anlægsaktiver.

Hvornår kan en forpligtelse ikke længere vurderes som hensat?

En hensat forpligtelse skal tilbageføres, når grundlaget for indregningen ikke længere er til stede. Tilbageførslen føres over resultatopgørelsen.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis