Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Udskudt skat - hvad er udskudt skat?

Udskudt skat er forskellen mellem de regnskabs- og skattemæssige værdier

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Der kan opstå en forskel mellem de regnskabs- og skattemæssige værdier, når der bruges forskellige metoder til at afskrive efter.

Typisk vælger man at afskrive lineært over aktivets levetid i den regnskabsmæssige del. Eksempelvis kan det være en dyr maskine, som du forventer at kunne benytte i 5 år, og derfor bliver maskinen afskrevet lineært med 20% om året. I den skattemæssige del vil maskinen derimod blive afskrevet med 25% om året, da virksomheden på den måde kan udnytte så meget som muligt af skattefradraget.

Andre poster som behandles forskelligt regnskabsmæssigt og skattemæssigt er hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter samt fremførbare skattemæssige underskud.

Beregning af udskudt skat

Forskellen mellem de regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier er det, der skal beregnes udskudt skat af.

Når man beregner udskudt skat, anvender man den skatteprocent, som er gældende for det regnskabsår, der revideres. I 2013 er skatteprocenten på 25%, og den vil løbende blive sat ned til 22% frem mod 2016.

Hvis forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier eksempelvis er kr. 100.000, ville den udskudte skat ved en skatteprocent på 25% derfor blive kr. 25.000.

Udskudt skat i årsregnskabet

Om udskudt skat skal medregnes som et aktiv eller passiv afhænger af, om den regnskabsmæssige værdi overstiger den skattemæssige. Hvis den regnskabsmæssige værdi er større, og den beregnede skattemæssige værdi er lavere, så vil udskudt skat skulle medregnes som et skyldigt beløb til SKAT i balancen.

Opstår det omvendte scenarie, vil den udskudte skat skulle medregnes som et skatteaktiv.

Ønsker du en mere konkret uddybning af begrebet, bør du kontakte en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis