Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Tab på debitorer - hvad er det?

Tab på debitorer er, når en debitor ikke betaler sine regninger

Hvis du har et spørgsmål om tab på debitorer, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.

Tab på debitorer bliver opgjort løbende eller i forbindelse med afslutning af årsregnskabet. Tab på debitorer kan inddeles i ”to dele”. Du kan sætte beløbet som et tab eller som et konstateret tab.

Hensættelse til tab

Hensættelse til tab på debitorer er det beløb, som virksomheden regner med at tabe på debitorerne. Det vil sige, at man skal trække beløbet fra den opgjorte værdi af debitorer, så den giver et realistisk billede af debitorernes værdi i årsregnskabet.

Det er ledelsen, der kommer med et overslag til det beløb, der skal hensættes. Hvis revisoren ikke er enig i det hensatte beløb, kan der tages et forbehold for værdiansættelsen af debitorerne.

Typisk vil tab på debitorer, altså det beløb der hensættes, svare til gamle debitorer eller debitorer, som virksomheden ikke regner med at modtage betaling fra. Det drejer sig ofte om debitorer, der er blevet rykket for betaling gennem en længere periode.

Når der blot er tale om en hensættelse til tab, kan virksomheden ikke medregne beløbet i den skattemæssige del af årsregnskabet, og dermed få den betalte salgsmoms retur. For at dette kan lade sig gøre, skal der være tale om et konstateret tab.

Konstateret tab

For at tab kan blive konstateret kræver det, at debitoren er gået i betalingsstandsning, er gået konkurs, har stået som tilgodehavende i 3 år eller lignende.

Når et tab er konstateret, vil det stadig blive medregnet i hensættelse til tab, men det vil også blive medregnet i den skattemæssige del af årsregnskabet. Det betyder, at virksomheden kan få den betalte salgsmoms retur fra SKAT.

Bogføringsmæssig behandling af tab på debitorer

Typisk bogfører man hensættelse til tab på debitorer ved at oprette en konto for ”tab på debitorer” i balancen under passiverne. Her bogfører man beløbet ind i kredit, og modposterer i resultatopgørelsen, som regel under ”administrationsomkostninger”, hvor der også skal laves en konto for ”tab på debitorer”.

Hvis du skal bogføre et konstateret tab, skal du kreditere de pågældende debitorer og debitere balanceposten ”tab på debitorer”.

Ønsker du yderligere information vedrørende tab på debitorer, skal du have fat i en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis