Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Anvendt regnskabspraksis - hvad er anvendt regnskabspraksis?

Anvendt regnskabspraksis er en beskrivelse af den anvendte regnskabsmetoder for alle poster i årsrapporten.

e-conomic regnskabsprogram understøtter alle gængse anvendte regnskabspraksisser. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

I afsnittet "Anvendt regnskabspraksis" i Årsrapporten, skal man forklare regnskabsmetoden, og hvordan denne anvendes i praksis. Man kan sige, at anvendt regnskabspraksis er mellemregningerne for de endelige resultater. Eksempelvis skal ens regnskabsprincipper, indregningsmetoder og målegrundlag indtastes i årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis i forhold til ÅRL og IFRS

De forskellige poster (valuta, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og segmentoplysninger) angives i henhold til Årsregnskabsloven (ÅRL) og International Financial Reporting Standards (IFRS)

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis skal som regel være den samme som foregående år, men som med alle regler, findes der nogle undtagelser.

Ændringer må foretages, hvis den kræves af en ændring i lovgivningen, den er en følge af regnskabsvejledningen eller hvis årsregnskabet ved ændring giver et mere retvisende billede af blandt andet virksomhedens aktiver og forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling.

Foretager man ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til forrige år, skal ændringerne oplyses i indledningen til anvendt regnskabspraksis. Man skal oplyse, i hvilke poster der er foretaget ændringer, og hvordan eller hvor meget disse ændringer skiller sig ud fra sidste år.

Er der ingen ændringer foretaget, skriver man blot at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten fra forrige år.

Hvad skal indgå i anvendt regnskabspraksis?

Der er visse ting, som skal fremgå af den anvendte regnskabspraksis.

  • Man skal beskrive hvilken regnskabsklasse, man indgår i.
  • Hvis man har tilvalgt regnskabsområder, som gælder for en højere regnskabsklasse, skal det oplyses
  • Hvilken valuta og valutakurs, der anvendes (hvis der ikke anvendes DKK, eller EUR).
  • Hvis der er ændringer i regnskabet eller skøn og fejl.

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis