Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Årsrapport - hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en rapport, der udsendes årligt og analyserer og vurderer udviklingen i det forløbne år

e-conomic er et komplet regnskabsprogram, der hjælper dig med at holde styr på økonomien. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Grundlæggende består årsrapporten af:

  • En forklaring af regnskabspraksis i årsrapporten, dvs. en beskrivelse af principperne for opgørelsen af regnskabsposterne i resultatopgørelsen og balancen - også kaldet anvendt regnskabspraksis
  • Oplysninger om de begivenheder, der har påvirket virksomhedens regnskab
  • Ledelsens erklæring om, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi og udvikling
  • Evt. revisorerklæring, hvis der er foretaget revision
  • Et årsregnskab

Årsrapporten og Årsregnskabsloven

Årsrapporten er ligesom årsregnskabet reguleret af Årsregnskabsloven.
Det er ikke alle danske virksomheder, der skal udarbejde en årsrapport; det afhænger af virksomhedens juridiske form og størrelse.

Grundlæggende forudsætninger

I årsrapporten skal de grundlæggende forudsætninger være opfyldt. Dette er bestemt ved lov.

Overblik over din virksomhedsøkonomi

En årsrapport giver dig et klar indblik i, hvordan virksomhedens økonomi har det. Årsrapporter bruges også til at vise virksomheden frem for kreditorer og andre samarbejdspartnere. Med årsrapporten har du også mulighed for at se nærmere på de områder, der er særligt lønsomme eller som giver underskud.

Troværdighed i din årsrapport

Det er vigtigt at have en troværdig årsrapport, hvis eksempelvis dine samarbejdspartnere skal vurdere dine muligheder for at få kredit og låne penge. I årsrapporten fremgår ikke de skattemæssige overvejelser. Disse kommer til at fremgå i et såkaldt skatteregnskab.

Vil du vide mere om årsrapporten?

Hvis du vil vide mere om årsrapporten, kan du finde meget mere information om den i årsregnskabsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis