Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Revisorerklæring – hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring er basalt set revisorens slutprodukt i forbindelse med udførte opgaver

Hvis du har et spørgsmål om revisorerklæring, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.

En revisorerklæring er basalt set det slutprodukt, som en revisor laver i forbindelse med udførte opgaver.

En revisorerklæring er revisors erklæring om en udført opgave, eksempelvis er revisorpåtegningen revisors erklæring i forbindelse med en virksomheds årsregnskab.

Hvad indeholder en revisorerklæring

Revisors erklæringer om gennemgang af et regnskab skal som minimum indeholde følgende:

• Forbehold
• En konklusion med forbehold, uden forbehold eller afkræftende
Supplerende oplysninger

Ved et regnskab forstås i sammenhæng med revisorerklæringer følgende: en årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til årsregnskabsloven.

Derudover et andet tilsvarende regnskab, som ikke er omfattet af førstnævnte, og som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere.

Revisor skal udforme erklæringer uafhængigt af virksomheden, der revideres i et entydigt og let forståeligt sprog.

I forbindelse med revisors erklæringer er det ’Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)’, der er gældende pr. 1. september 2008.

Er der ønske om mere dybdegående information om revisorerklæring, henviser vi til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis