Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Revisionsprotokollat – hvad er et revisionsprotokollat?

Revisorprotokollat udarbejdes i forbindelse med aflægning af årsregnskabet

Står du og mangler en revisor i forbindelse med årsregnskabet? Eller måske til en anden opgave? Så benyt dig af muligheden for at finde en på e-conomics regnskabsprograms revisor- og bogholderliste.

Revisionsprotokollat er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kommunikere med en virksomheds bestyrelse. Revisionsprotokol skal føres i virksomheder, hvis årsregnskab mv. revideres.

Hvad bruges et revisionsprotokollat til?

Gennem revisionsprotokollatet kan bestyrelsen holde sig opdateret med, om der er nogle indførsler i protokollen, som de skal varetage.

Indførsler kan eksempelvis være anbefalinger til forbedringer og forslag til eventuelle ændringer vedrørende virksomhedens økonomistyring eller bogføring. Er der indførsler, gennemgås og underskrives disse af bestyrelsen.

Hvad indeholder et revisionsprotokollat?

Indholdet i et revisionsprotokollat tilpasses virksomheden, men da der er ting som ikke må undlades, følger man som regel en skabelon. Generelt indeholder et revisionsprotokollat til årsregnskaberne følgende oplysninger om:

  • Revisoren har modtaget alle de oplysninger og forklaringer, der er nødvendige for at kunne udføre revisionen
  • Virksomheden efter revisionens opfattelse har ført ordentlige regnskaber og optegnelser
  • Årsberetningen stemmer overens med årsregnskabet
  • Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, økonomiske situation og resultat
  • Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsrettens bestemmelser
  • Revisionen blev udført i overensstemmelse med revisionsnormerne

Revisorloven § 20-21 omhandler revisionsprotokol, og revisorer og virksomheder, er underlagt at følge disse bestemmelser.

Er der ønske om mere dybdegående information om revisionsprotokollat, henviser vi til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis