Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Direktion - hvad er en direktion?

Direktionen står for den daglige drift af et aktieselskab eller et anpartsselskab, og direktionen vælges af den siddende bestyrelse

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Direktionen leder virksomheden til daglig og står for at styre virksomheden i den retning, som bestyrelsen har udstukket.

Direktion i et aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab skal ledes af en direktion og en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer. Et aktieselskab må ikke have et flertal af medlemmer fra direktionen i bestyrelsen. Hvis der er medlemmer fra direktionen med i bestyrelsen, må disse ikke varetage en position som formand eller næstformand.

For aktieselskaber gælder der, at hvis selskabet har haft over 35 medarbejdere i 3 år, har disse ret til at vælge en tredjedel af medlemmerne til bestyrelsen.

I aktieselskaber er direktionen valgt af bestyrelsen. Bestyrelsen står for at vælge den direktion, der er mest kvalificeret til at lede virksomheden i det daglige. Hvis aktieselskabet er en stor virksomhed med mange ansatte, så vil der typisk være mere end én direktør, der udgør direktionen.

I større virksomheder er det normalt at have områdespecifikke direktører eller chefer til eksempelvis regnskab, marketing, produktion og udvikling. Til at lede hele virksomheden ansætter man en administrerende direktør - chefernes chef.

Direktion i et anpartsselskab (ApS)

I anpartsselskaber består direktionen minimum af en enkelt person. Typisk vil det være ejeren selv, der sidder på direktørposten. Anpartsselskaber, der ikke er særligt store vil normalt ikke have brug for en bestyrelse, og det er såmænd også helt legalt kun at have en direktion til at styre virksomheden.

Direktionen er ansat af bestyrelsen

Ud over at holde styr på den daglige drift af virksomheden, er direktionen samtidig ansat af bestyrelsen, og direktionen har derfor også til opgave at udarbejde redegørelser for virksomhedens udfordringer. Redegørelserne har til formål at give bestyrelsen et hurtigt overblik over, hvad der rører sig i virksomheden og dens omverden.

Et eksempel på en redegørelse, som direktionen udarbejder, er en risikoredegørelse. Den udarbejdes forud for bestyrelsens årlige vurdering af virksomhedens risici, og den indeholder typisk følgende elementer:

  • Risikotyper, virksomheden er udsat for
  • Aktiviteter, der er tilknyttet særlig risiko
  • Omfanget af typer af risiko
  • Den indbyrdes påvirkning af forskellige risici

Bestyrelsen vurderer virksomhedens tilstand ud fra direktionens rapportering, og bestyrelsen fungerer på den måde som en kontrolfunktion, der skal sikre det bedste fremtidige udgangspunkt for virksomheden.

Direktionens daglige opgaver

Som nævnt er det direktionen, der leder medarbejderne i det daglige. Det er også direktionen, der står for at ansætte og afskedige medarbejdere. Direktionen kan være en enkelt direktør eller en samling af direktører, alt efter hvor stor virksomheden er.

Disse direktører skal generelt skal sørge for, at der arbejdes målrettet mod virksomhedens målsætninger. Funktionen som tovholder på projekter rundt omkring i virksomheden, er direktionens primære fokus i det daglige.

Bestyrelsens funktion i virksomheden

Bestyrelsen står for det strategiske niveau i virksomheden. Det vil sige, at bestyrelsen dikterer en retning for virksomheden der skal følges. Bestyrelsen står for at sætte mål for virksomheden, således at direktionen på daglig basis kan arbejde hen imod disse mål.

En af de vigtigste opgaver en bestyrelse har, er at gå regnskabet efter. Bestyrelsen skal, i henhold til årsregnskabsloven, skrive under på årsregnskabet, hvis de mener at det et retvisende billede af virksomhedens situation.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis