Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Anpartsselskab (ApS) - hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er et af de mest almindeligt anvendte selskabsformer i Danmark

e-conomic regnskabsprogram dækker alle selskabsformers regnskabsbehov - også anpartsselskabers. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Når man stifter et ApS skal man, ifølge Selskabsloven fra 2013, indskyde kr. 50.000 i anpartskapital (tidligere kr. 80.000). Startkapitalen kan indskydes kontant eller i aktiver. Hvis der indskydes aktiver, kræver disse en vurderingsberetning, der laves af en revisor.

En af de helt store fordele ved at stifte et ApS er, at man har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 50.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal gå fra hus og hjem, hvis virksomheden går ned.

Et anpartsselskab kan have én eller flere ejere. Ejerne af selskabet kan være privatpersoner, eller det kan være selskaber. Ejerandelen af selskabet bestemmes af, hvor stor en del af anpartsselskabets kapital personen eller selskabet har indskudt.

Krav ved stiftelse af anpartsselskab

Ved stiftelsen af et ApS er der visse krav, som skal overholdes. Det kræves, at der oprettes et stiftelsesdokument, en anpartshaverfortegnelse og en protokol. Stiftelsesdokumentet indeholder selskabets vedtægter, der fortæller om regler, navn, hjemsted, formål med selskabet og lignende forhold.

Der er et krav om, at selskabet skal ledes af en direktion og/eller en bestyrelse. Det er direktionen eller bestyrelsen som underskriver årsregnskabet hvert år og dermed påtager sig ansvaret for, at regnskabet er retvisende og udarbejdet korrekt.

Årsregnskabet skal være udarbejdet senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Beskatning af et anpartsselskab

Der skal betales 25 procent selskabsskat af årets resultat, mens der betales 28 procent udbytteskat ved et udbytte på under 48.300 kroner, og 42 procent udbytteskat for resterende udbytte derover. Et anpartsselskab skal udarbejde og offentliggøre regnskabet, der som hovedregel skal revideres af en revisor.

Pligt i forbindelse med bogføringsloven

Et anpartsselskab er underlagt en pligt om at følge bogføringsloven, dvs. bogholderiet skal udarbejdes efter gældende lov. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til krav om supplerende oplysninger eller forbehold i årsregnskabet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis