Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Enkeltmandsvirksomhed - hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed med kun en enkelt ejer. Det er intet kapitalkrav og dog hæfter man personligt

Ifølge den nye bogføringslov gælder det også for enkeltmandsvirksomheder, at regnskabsføringen fremover skal foregå digitalt. Dette betyder, at enkeltmandsvirksomheder, der traditionelt har ført regnskab i Excel eller på papir, skal flytte deres regnskab over til et digitalt regnskabsprogram, der understøtter digital opbevaring af bilag.

Som navnet antyder, har en enkeltmandsvirksomhed kun 1 ejer og der er intet krav om en direktion eller bestyrelse. Derudover er der heller intet kapitalkrav, dvs. man behøver ingen form for startkapital for at oprette virksomheden. Dog skal man være meget opmærksom på hvis man vælger denne virksomhedstype, at man hæfter med hele sin personlige formue.

Kommer virksomheden derfor ud i nogle gældsproblemer, har kreditorerne ret til at kræve deres tilgodehavende fra den personlige formue/de personlige aktiver (så som hus, bil, o.lign.). I modsætning til ved andre virksomhedstyper, er det ejeren af virksomheden som ene og alene træffer beslutninger på virksomhedens vegne.

Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, og denne lov siger bl.a. at det navn man vælger til virksomheden skal adskille sig fra de allerede eksisterende virksomheder. Derudover er virksomheden også forpligtet til at føre sit bogholderi efter bogføringsloven.

Revision af enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed har ingen revisionspligt, og behøver derfor ikke at udarbejde årsregnskab samt skatteregnskab, dog vil det være en god idé at få det gjort, hvis man har meget aktivitet i sit firma. Vælger man at få udarbejdet et årsregnskab, skal dette følge årsregnskabsloven for en klasse A virksomhed.

Som udgangspunkt bliver virksomheden beskattet som personlig indkomst – dog kan man også vælge at få sit årsregnskab opgjort til kapitalafkastsordningen og virksomhedsskatteordningen.

Skift til anden virksomhedstype

Får man på et tidspunkt meget aktivitet i sit firma og det bliver større og større, kan det være en god idé at konvertere til et ApS - dette for at mindske hæftelsen (altså risikoen) samt andre beskatningsformer. Man kan få oprettet anpartsselskabet ved selv at lægge kr. 50.000 eller også kan man skyde sine aktiver ind i firmaet. En revisor vil kunne være behjælpelig med dette.

Programmer til at holde styr på økonomien for din enkeltmandsvirksomhed

Selvom regnskabskravene er mindre for en enkeltmandsvirksomhed, er det stadig klogt, at have et regnskabsprogram til bl.a. at sende dine fakturaer og generelt holde styr på økonomien. Du kan kvit og frit prøve e-conomic regnskabsprogram i 14 dage, og er det ikke noget for dig, lader du blot demoen løbe ud. Kom i gang med e-conomic regnskabsprogram.

Står du og skal sende en elektronisk faktura her og nu, kan du prøve Sproom, som også er en den af Visma. Prøv Sprooms faktura skabelon og send elektronisk faktura gratis og uden login.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis