Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kapitalafkastordning (KAO) – hvad er kapitalafkastordning?

Kapitalafkastordningen (KAO) er en beskatningsmetode, som kan benyttes, hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed

Hvis du har et spørgsmål om kapitalafkastordning, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.

En personligt ejet virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab.

KAO er en af de tre beskatningsformer der eksisterer indenfor personligt ejede virksomheder. De andre to beskatningsformer er virksomhedsskatteordningen (VSO) og personlig beskatning.

Med KAO får du mulighed for at beskatte en del af din virksomheds indkomst som kapitalindkomst. Ved at gøre dette, får du fradragsret for virksomhedens renteudgifter, og sparer dermed skat.

Fordele ved KAO

KAO kan betegnes som en forenklet udgave af VSO.

I forhold til VSO er der ikke ligeså mange krav ved anvendelse af KAO. Der er blandt andet ikke bogføringspligt jf. bogføringsloven, samt der er ikke krav om skarp adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi.

Derudover skal der kun betales arbejdsmarkedsbidrag af den del af virksomhedens overskud, der beskattes som personlig indkomst.

Typisk anvendes KAO af folk der udlejer lejlighed og derved driver erhvervsmæssig virksomhed. Den mindre mængde krav og unødige brug af revisor, er især fordelagtigt.

Ulemper ved KAO

Benyttes KAO som beskatningsform, er det vigtigt at være bevidst om, at det ikke er muligt at lave et opsparet overskud, som det for eksempel er i VSO.

Der kan derfor ikke gemmes overskud til senere hævning for en skattebesparelse.

Hvilken beskatningsform skal vælges?

Hvorvidt der skal vælges KAO, VSO eller personlig beskatning, afhænger af den enkelte virksomhed.

Der er som regel forskellige forhold, som gør, at den ene form kan være fordelagtig for én virksomhed, mens den er mindre god for en anden virksomhed.

Vi anbefaler du forhører dig med en revisor, hvis du er interesseret i yderligere oplysninger om KAO og din virksomhed.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis