Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Virksomhedsskatteordning (VSO) - hvad er virksomhedsskatteordning?

Virksomhedsskatteordningen (VSO) er en af de beskatningsformer, som kan benyttes af personligt ejede virksomheder

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Hvis du har spørgsmål om virksomhedsskatteordning, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor du får god og gratis rådgivning.

Personligt ejede virksomheder er enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber eller kommanditselskaber.

Vælger virksomheden at benytte VSO, skal der udarbejdes et årsregnskab, hvor privat- og virksomhedsøkonomi er klart opdelt. Derudover er det også et krav, at virksomheden overholder bogføringsloven.

Fordele ved VSO

Der er mange fordele ved VSO, hvorfor mange virksomheder benytter sig af denne. Nogle af fordelene er:

Beskatning på 22% (2016 sats) af hele årets indkomst, med mulighed for at ”gemme” de penge, der bliver tilovers før topskatten træder i kraft – dette kaldes for opsparet overskud.

Opsparet overskud er en skattemæssig fordel, da beskatningen udskydes – der betales blot de 22% som nævnt ovenfor, og det vil give virksomheden bedre likviditet.

Har virksomheden en nedgangsperiode med lav indtjening, er det muligt at tilføje fra det opsparede overskud indtil topskattegrænsen.

Kort sagt sørger det opsparede overskud for, at skatten der skal betales deles ud over flere år, og derved opnås en skattefordel. De 22% som der allerede er betalt skat af, skal naturligvis ikke beskattes igen.

Ud over opsparet overskud, er der også tale om visse rentefordele.

Med VSO får virksomhedsejeren lov til at få fradrag for sine renter gennem den personlige indkomst frem for kapitalindkomsten. Dette giver en højere fradragsprocent.

Ulemper ved VSO

Der er også et par ulemper ved VSO. Nogle af dem er:

Der er en del mere arbejde i VSO, end hvis man som virksomhedsejer vælger blot at blive beskattet af personskatteloven.

Der vil også være et varigt behov for at have en revisor eller en skatterådgiver tilknyttet virksomheden, da det er de færreste virksomhedsejere, der har det fulde overblik over VSO.

Hvis det ikke er et ønske at anvende VSO mere, bliver det dyrt at komme ud af, da alt det potentielle opsparede overskud så skal beskattes.

Hvilken beskatningsform skal vælges?

Hvorvidt virksomheden skal beskattes efter VSO, personskatteloven eller kapitalafkastsordningen afhænger helt af den enkelte virksomheds situation.

e-conomic henviser til en revisor, hvis du ønsker mere information og rådgivning om VSO. Se eventuelt vores revisor- og bogholderliste for kontakt. Du kan søge specifikt på listen, sådan at du f.eks. kun ser en liste over revisorer i København.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis