Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Omsætning - hvad er omsætning?

Omsætning er det samlede beløb, der er solgt for i en bestemt periode.

Med e-conomic regnskabsprogram har du hele tiden styr på virksomhedens omsætning. Du kan nemlig til hver en tid hente omsætningsstatistikken under fanebladet rapporter. Læs her bloggen om rapporter i e-conomic.

Omsætningen består af alle virksomhedens samlede indtægter i en given periode. Det vil normalt være det, der kommer fra fakturerede ydelser/varer, kontantsalg og andre indtægter.

Indtægtskriterier

Når du skal bogføre omsætningen i din virksomhed, kan du vælge 3 forskellige indtægtskriterier at gøre det efter:

  • Faktureringskriteriet: Her bogfører du salget som indtægt med det samme og salget faktureres derfor også på den samme dato. De fleste anvender denne metode.
  • Produktionskriteriet: Her indtægtsfører (bogfører) du salget i takt med, at produktionen bliver gennemført, og du bogfører derfor indtægten løbende.
  • Betalingsprincippet: Her indtægtsfører du salget den dag, hvor din virksomhed modtager betaling for varen/ydelsen, altså den dato der vil fremgå af kontoudtoget fra banken.

Valget af indtægtskriterium afhænger af den enkelte virksomhed, men du skal altid oplyse dit indtægtskriterium under anvendt regnskabspraksis i årsrapporten.

Omsætning og årsregnskab

I årsregnskabet vil omsætning altid blive vist eksklusiv moms, og derfor bliver omsætningen ofte kaldt nettoomsætningen.

Omsætningen skal altid periodiseres rigtigt, så omsætningen bliver medtaget i det korrekte regnskabsår. På den måde sikrer du dig, at årsregnskabet giver et retvisende billede af din virksomhed. Er omsætningen ikke opgjort korrekt, har revisor mulighed for at angive en supplerende oplysning eller et forbehold om fejlen.

Hvis virksomheden er i regnskabsklasse B eller C, er der mulighed for at skjule omsætningen og blot vise bruttofortjenesten. Bruttofortjenesten består af omsætningen fratrukket direkte omkostninger.

Bogføring af omsætning

Typisk bliver omsætningen bogført gennem fire posteringer:
Først bliver omsætningskontoen krediteret og debitoren bliver debiteret. Når indbetalingen er modtaget, bliver debitoren krediteret og banken debiteret.

I e-conomic foregår de to første posteringer automatisk, når du opretter en debitorfaktura. Læs mere om debitorfakturaer i vores hjælp.

Ovenstående er blot et eksempel på, hvordan du kan bogføre din omsætning.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis