Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Betalingsbalance - hvad er en betalingsbalance?

Begrebet betalingsbalance dækker over en opgørelse af alle transaktioner mellem et land og udlandet i et forløbent år eller anden given periode.

Vigtigt er det at skelne mellem betalingsbalance og saldobalance. e-conomic regnskabsprogram tilbyder enkel opsætning af saldobalancen.

Opgørelsen følger de internationale retningslinjer, som er fastsat af Den Internationale Valutafond, og er baseret og på det dobbelte bogholderis princip.

Der er flere poster, der regnes for vigtige i denne sammenhæng, men den vigtigste er vare- og tjenestebalancen, og her vises landets eksport og import af varer og tjenester. Både eksport og import repræsenterer indtægterne i fremmed valuta. Derudover består betalingsbalancens løbende poster af renteudgifter og/eller indtægter.

Alle poster samles i en række delbalancer, som derefter hver især kan være i over- eller underskud. Alle økonomiske transaktioner med en værdi indgår, hvad enten de er foretaget i danske kroner eller udenlandsk valuta.

Pointen med en betalingsbalance

Et af formålene med en betalingsbalance er at et land kan vise tillid til udlandet med hensyn til landets økonomi. Eksempelvis hvis der samlet er et overskud på vare- og tjenestebalancen. Grunden til at det kan udvise kreditværdighed, er, at det betyder, at landet tjener fremmed valuta til at betale afdrag og renter på udlandslån. Det bliver dermed lettere og billigere for et land at låne penge i udlandet.

Danmarks betalingsbalance

Danmarks betalingsbalance var i 2016 165,1 mia. kr. 

Der er flere kilder til Danmarks opgørelse, men de vigtigste er Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik og Danmarks Nationalbanks valutastatistik. Derudover bliver der også fra diverse pengeinstitutter samlet oplysninger.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis