Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

BNP (Bruttonationalprodukt) – hvad er BNP?

BNP står for bruttonationalprodukt. BNP er den samlede produktion i et land for et år og beskriver, hvor meget alle producerede varer og ydelser er værd.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

BNP beskriver værdien af et lands årlige produktion. Værdien af alle samlede varer og ydelser bliver opgjort således, at værdien af forbrugte varer og ydelser fratrækkes. Det vil sige, at det kun er det reelle output, der bliver opgjort. De områder, der bidrager til et lands BNP er:

  • Privat forbrug
  • Offentligt forbrug
  • Investeringer
  • Eksport af varer og ydelser

Sagt på en anden måde, så er BNP den samlede indkomst, som bliver fordelt til lønmodtagerne, virksomhederne og det offentlige.

Hvad er Danmarks BNP?

De seneste opgjorte tal for Danmarks BNP er fra 2016, og den samlede værdi af den danske produktion var ca. 2.064 mia. kr. BNP pr. indbygger i 2016 var derfor på ca. 360.250 kr. (48.800 €) (kilde: Eurostat).

Hvad er formålet med BNP?

Helt enkelt er formålet med BNP at udregne, hvor meget et land samlet set producerer. BNP bliver dog endnu mere interessant, fordi principperne for udregningen er fælles for stort set alle lande. Det vil sige, at landes økonomi kan sammenlignes på de samme præmisser.

Når man har et fælles udregningsgrundlag, så betyder det, at man kan sammenligne velstand på tværs af landegrænser. BNP kan blive omregnet til BNP pr. indbygger. På den måde kan man sammenligne mindre landes økonomi med større landes økonomi. Ser man på den samlede BNP, så er det klart, at USA producerer langt mere end Danmark. Ser man på BNP pr. indbygger, så er det imidlertid ikke sikkert.

Hvordan opgør man BNP?

Man bruger markedspriser, når man opgør et lands BNP. Derfor indeholder BNP moms og andre afgifter. Derudover regner man også afskrivninger på fast realkapital med i BNP. Trækker man disse faktorer fra et lands produktionsværdi, så får man den værdi, der kaldes nettonationalprodukt eller NNP.

Når man inden for økonomi taler om den økonomiske udvikling, så er det udviklingen i BNP, der bliver brugt. BNP bliver opgjort i faste priser, så perioden er upåvirket af inflation.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis