Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

BNP – Hvad er BNP?

BNP er den samlede produktion i et land for et år. BNP beskriver, hvor meget alle landets producerede varer og ydelser er værd.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage. - Og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Hvad betyder BNP?

BNP betyder bruttonationalprodukt.

Bruttonationalproduktet beskriver værdien af et lands årlige produktion. Værdien af alle samlede varer og ydelser bliver opgjort og værdien af forbrugte varer og ydelser fratrækkes. Det vil sige, at det kun er det reelle output, der bliver opgjort.

De områder, der bidrager til et lands BNP er:

  • Privat forbrug
  • Offentligt forbrug
  • Investeringer
  • Eksport af varer og ydelser

BNP er landets samlede indkomst. Summen fordeles til lønmodtagere, virksomheder og den offentlige sektor.

Hvordan beregner man BNP?

BNP beregnes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler informationer til at lave det, der kaldes nationalregnskabet. Nationalregnskabet giver et helhedsbillede af Danmarks økonomi. Regnskabet indeholder, ud over BNP, mange andre spændende informationer.

BNP beregnes for hvert kvartal og hvert år.
Der kan dog gå lang tid før Danmarks Statistik har alle oplysninger og tal til regnskabet. Derfor laver de flere variationer af BNP. En variation kaldes en BNP-indikator.

Den første BNP-indikator er klar 45 dage efter et afsluttet kvartal (BNP45).
Der kan gå helt op til tre år før Danmarks Statistik har den endelige version færdig.

 

Hvad er Danmarks BNP 2020?

Danmarks BNP for 2020 er på 2329,6 mia. kr.*

Hvad er Danmarks BNP 2019?

Danmarks BNP for 2019 er på 2318,8 mia. kr.*

Hvad er Danmarks BNP 2018?

Danmarks BNP for 2018 er på 2246,0 mia. kr.*

* For de senest opdaterede tal, besøg Danmarks Statistik - Statistikbanken

Hvad er formålet med BNP?

Helt enkelt er formålet med BNP at udregne, hvor meget et land samlet set producerer. BNP er også interessant, fordi principperne for udregningen er fælles for stort set alle lande. Det vil sige, at landes økonomi kan sammenlignes på de samme præmisser.

Når man har et fælles udregningsgrundlag, så betyder det, at man kan sammenligne velstand på tværs af landegrænser.

Hvad er BNP pr. indbygger?

BNP pr. indbygger er når landets samlede BNP bliver delt med antallet af indbyggere i landet.

På den måde kan man sammenligne mindre landes økonomi med større landes økonomi. Ser man på den samlede BNP, så er det klart, at USA producerer langt mere end Danmark. Ser man på BNP pr. indbygger, så er det imidlertid ikke sikkert.

Danmarks BNP pr. indbygger 2020

Danmarks BNP pr. indbygger i 2020 ligger på 399,6 tusinde kr. *

 

Danmarks BNP pr. indbygger 2019

Danmarks BNP pr. indbygger i 2019 ligger på 398,5 tusinde kr. *

 

Danmarks BNP pr. indbygger 2018

Danmarks BNP pr. indbygger i 2018 ligger på 387,6 tusinde kr. *

* For de senest opdaterede tal, besøg Danmarks Statistik - Statistikbanken

Hvordan måler man BNP?

Man bruger markedspriser, når man måler et lands BNP. Derfor indeholder BNP moms og andre afgifter. Derudover regner man også afskrivninger på fast realkapital med i BNP.

NNP (nettonationalværdi) er den værdi man får hvis man trækker disse faktorer fra et lands produktionsværdi.

Når man inden for økonomi taler om den økonomiske udvikling, så er det udviklingen i BNP, der bliver brugt. BNP bliver opgjort i faste priser, så perioden er upåvirket af inflation.

BNP-vækstrate

BNP-vækst måles i % i forhold til det foregående år.

 

BNP-vækst 2020

BNP realvækst i 2020 i forhold til 2019 ligger på -2,1%*

 

BNP-vækst 2019

BNP realvækst i 2019 i forhold til 2018 ligger på 2,2%*

 

BNP-vækst 2018

BNP-vækstraten i 2018 er opgjort til 2,4%*

* For de senest opdaterede tal, besøg Danmarks Statistik - Statistikbanken

Hvad påvirker BNP?

BNP påvirkes af landets økonomi. Går det godt for landets økonomi stiger landets BNP. Når bruttonationalproduktet stiger mere end normalt kaldes det for højkonjuktur.

Falder bruttonationalproduktet mere end normalt kaldes det lavkonjuktur.

I en tid med højkonjuktur produceres der mere og der sælges flere serviceydelser. Generelt skabes der mere værdi i danske virksomheder og der er flere ledige jobs at søge.

I tider med lavkonjuktur vil der ofte være nedskæringer i de danske virksomheder og ledigheden vil stige.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis