Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Vækst – hvad er vækst?

Vækst i en virksomhed er, når produktionen og indtjeningen bliver forøget. Der kan også være tale om generel økonomisk vækst i samfundet.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram, der vokser i takt med din virksomhed. Læs mere om vores tillægsmoduler i e-conomic regnskabsprogram.

Når en virksomhed forøger sin indtjening, således at overskuddet bliver større end i foregående regnskabsår, så kan man sige at virksomheden vækster.

Den enkelte virksomheds vækst afhænger af mange faktorer. Nogle virksomheder er bedre disponeret for at vækste end andre. Fælles for alle er, at der findes bestemte ting at tage højde for ved vækst. Erhvervsstyrelsen har sitet Virksomhedsguiden, der kan være en stor hjælp for iværksætteren.

Vækstpris for virksomheder

Der findes en række priser, der hylder de bedste og hurtigst vækstende virksomheder i Danmark. En af dem er Gazelle-prisen, der bliver givet til virksomheder, der har oplevet vækst fire år i træk. Derudover skal virksomhedens omsætning eller bruttoresultat være blevet fordoblet i perioden. Det er Børsen, der efter nogle yderligere kriterier uddeler den prestigefyldte Gazelle-pris.

Økonomisk vækst i samfundet

De enkelte virksomheders vækst er en del af det samlede erhvervsapparat i Danmark. Den samlede vækst i landet, både privat og offentlig, indgår i det danske bruttonationalprodukt (BNP).

Når man skal beregne væksten i en samfundsøkonomi, så beregner man væksten på baggrund af BNP opgivet i faste priser. Det vil sige, at inflation skæres fra, så tal fra foregående år kan sammenlignes på trods af en tidsmæssig forskel.
Hvis den samlede produktion er blevet større ved sammenligningen, så har samfundet oplevet vækst i økonomien i den pågældende periode.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis